Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

  • Slide-1-eng
  • Slide-2-eng
  • Slide-3-eng

dragutin_djukic

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: 032 303 406

                 064 3548389

 

Лични подаци

Драгутин А. Ђукић је рођен 28. 11. 1952. године у Матешеву, општина Колашин (Република Црна Гора). Држављанин је Републике Србије, српске националности. Живи и ради у Чачку. Ожењен је и има двоје деце.

 

Образовање

Основну школу завршио је у Хан Гаранчићу (од 1-4 разреда) и Иванграду (од 5-8 разреда). Гимназију природно-математичког смера је завршио у Иванграду 1972. године. Дипломирао је 1976. године на Одсеку за биологију Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Исте године уписао је постдипломске студије на групи "Земљиште и исхрана биљака -подгрупа Микробиологија", Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду. Магистрирао је 11. 6. 1982. године на тему "Интеракција између квантитативног састава амонификатора активности процеса амонификације и активности протеиназе и уреазе". Докторску дисертацију је одбранио 12. 5. 1987. године на Ветеринарском факултету у Београду на тему  "Утицај загађености воде реке Западна Морава на квалитативни и квантитативни састав ихтиофауне".

U циљу усавршавања, током 1984. године похађао је курс «Тетнологија рекомбинације DNA» (Recombinant DNA Technology») под руководством prof. Perry Hacketta из Минесоте, УСА (Department of Genetic and Cell Biology, University of Minesota, St.Paul), боравио у Лабораторији за генетику Института за кукуруз у Земун Пољу радећи на умножавању бактерија и изолацији и анализи ДНА, као и у неколико научних институција у Познању-Пољска (Institute of biochemistry-Institut za biohemiju, Institute of Microbiology University of Agriculturae, Institute of bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences), Москви − Русија  (лабораторијама шест различитих катедара за миркобиологију Московског државног универзитета ''Ломоносов'' и лабораторијама за микробиологију Московске пољопривредне академије ''Тимирјазев''), Пловдиву − Бугарска (лабораторији за миркобиологију Пољопривредне академије у Пловдиву) и Софији − Бугарска (лабораторији за микробиологију  Агрономског факултета, Универзитета за шумарство у Софији), Канади (Биолошки факултет Универзитета у Хамилтону).

Чита и пише руским и служи се енглеским језиком.

 

Запослења

Од почетка своје радне каријере (1. 9. 1979.) запослен је на Агрономском факултету у Чачку на којем и данас ради.

На овом факултету је био продекан за наставу у два мандата (1988-1990, 1990-1992),  у периоду од 21.09.1990 −  22.09.1991. године био је вршилац дужности декана, а затим у три мандата (1994 − 1996, 1996 – 1998,  1998 – 2000) декан Агрономског факултета у Чачку. У периоду од 2004 – 2006. године обављао је дужност проректора за међународну сарадњу, а од 2006 – 2009. године проректора за научно-истраживачки рад и развој Универзитета у Крагујевцу.

 

Академска каријера

Агрономски факултет у Чачку, 01. 09.1979., асистент приправник

Агрономски факултет у Чачку, 23. 02.1984., асистент

Агрономски факултет у Чачку, 1988., доцент

Агрономски факултет у Чачку, 27. 04. 1993., ванредни професор

Агрономски факултет у Чачку, 27. 02. 1998., редовни професор

 

Научна делатност

Објавио је 191научних радова, 52научних саопштења и 4стручнaрада

Аутор је 11монографија, 6уџбеника, 4 практикума и 3приручника

Учесник је великог броја научних скупова са позивним рефератима

Учествовао је, као ментор или члан комисије, у оцени и одбрани 11докторскихдисертацијаи 15магистарских теза, 8 специјалистичких, 6 мастер радова  и већег броја дипломских и завршних радова;

Учествовао је у реализацији 18 домаћих и једног међународног научноистраживачког пројекта, као и већег броја стручних и едукативних пројеката

Оснивач је Лабораторије за микробиологију на Агрономском факултету уЧачку;

Један је од иницијатора оснивања традиционалног научно-стручног скупа „Смотра научних радова студената агрономије" са међународним учешћем и „Зимске школе за агрономе" сада „Саветовање о биотехнологији

Члан уређивачког одбора »Journal of Central European Agriculture«

Главни и одговорни уредник часописа  Acta Agriculturae Srebica

Члан редакционог одбора часописа Bulgarian Agriculturae Science и Natura Montenegrina

Члан Међународне академије информатизације (23.03.1999. године)

Редовни члана Руске Академије природних наука (19.01.2001. године).

Члан удружења микробиолога Србије

 

Награде и признања

Златна медаља Климента Аркадјевича Тимирјазева за допринос развоју пољо-привредне науке и образовања од стране Федералног државног образовног удружења Руског државног пољопривредног универзи-тета – МСХА ''К.А. Тимирјазева'' (25.05.2009).

Плакета Пољопривредног факултета, Универзитета у Источном Сарајевуза посебан допринос развоју факултета.

 

Књиге (целе књиге у пдф формату)

МИКРОБИОЛОШКО ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА (2016)

БИОПРОТЕКТОРИ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ (2015)

ОПШТА И ИНДУСТРИЈСКА МИКРОБИОЛОГИЈА (2015)

МИКРОБИОЛОШКА И ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА ЗАГАЂЕНИХ ЗЕМЉИШТА И ВОДА (2015)

ПРИРУЧНИК ЗА ВЕЖБЕ ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ (2014)

БИОРЕМЕДИЈАЦИЈА ЗЕМЉИШТА (2013)

БИОИНДИКАЦИЈА И БИОТЕСТИРАЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2013)

ТЕХНОЛОГИЈА МИКРОБИОЛОШКИХ ПРОИЗВОДА (2012)

МИКРОБИОЛОШКА ТРАНСФОРМАЦИЈА ОРГАНСКИХ СУПСТРАТА (2012)

САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЈА ЗЕМЉИШТА (2011)

ПРАКТИКУМ ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ (2010)

АЕРОМИКРОБИОЛОГИЈА (2008)

 

Књиге (приложена пдф документа садрже почетне стране књига)

ПРИРУЧНИК ЗА ВЕЖБЕ ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ (2014)

МИКРОБИОЛОГИЈА СТОЧНЕ ХРАНЕ (2009)

БИОТЕХНОЛОГИЈА ЗЕМЉИШТА (2007)

ПРИРУЧНИК ЗА ВЕЖБЕ ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ (2006)

МИКРООРГАНИЗМИ И АЛТЕРНАТИВНА ПОЉОПРИВРЕДА (2006)

ХЕМИЈА И МИКРОБИОЛОГИЈА ВОДА (2005)

ПРИРОДОСЛОВНА МИКРОБИОЛОГИЈА (2004)

ОПШТА И ИНДУСТРИЈСКА МИКРОБИОЛОГИЈА (2004)

ПРАКТИКУМ ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ (2003)

МИКРОБИОЛОШКА БИОТЕХНОЛОГИЈА (2003)

МИКРОБИОЛОГИЈА (2000)

МИКРОБИОЛОГИЈА ВОДА (2000)

ПРАКТИКУМ ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ (1999)

ФИТО-, ЗОО- И БАКТЕРИОПЛАНКТОН СЛИВА РЕКЕ ЗАПАДНА МОРАВА (1996)

ПРАКТИКУМ ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ (1994)

МИКРОБИОЛОГИЈА ЗРНА, БРАШНА, ПРЕКРУПЕ И КОНЦЕНТРАТА (1993)

 

Публикације (List of Publications)