Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Ратарство и повртарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.       

Душица Р. Маџаревић

Универзитет „Џон Незбит“, Факултет за биофарминг у Бачкој Тополи, студијски прорам Биофарминг

8,39

буџет

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Зоотехника

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.

Симоновић З. Мирјана

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад, интегрисане основне и мастер академске студије првог и другог степена, студијски програм Ветеринарска медицина (300 ЕСПБ)

9,27

буџет

2.       

Ђорђе С. Исаковић

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, основне академске студије, СП Сточарство

8,03

буџет

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Заштита биља

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.       

Фазила Е. Мелајац

Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за хемијско-технолошке науке, ОАС, студијски програм Пољопривредна призводња

9,00

буџет

2.       

Филип С. Ранић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

8,60

буџет

3.       

Катарина П. Спасојевић

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, основне академске студије Ратарство и повртарство

8,45

буџет

4.       

Слободан З. Јаковљевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

8,10

буџет

5.       

Небојша Р. Витковац

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,78

буџет

6.       

Кристина Б. Пријовић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,68

буџет

7.       

Јелена В. Ђуришић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,60

буџет

8.       

Марко П. Вучетић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, одсек за ратарство

7,50

буџет

9.       

Никола Р. Вилотић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,38

самофинан.

10.   

Јелена П. Црепуљаревић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,35

самофинан.

11.   

Душица К. Чановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,23

самофинан.

12.   

Наташа К. Зековић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,00

самофинан.

13.   

Милена Р. Јевремовић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, одсек за фитомедицину

7,00

самофинан.


СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Воћарство и виноградарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.       

Филип М. Савићевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Воћарство и виноградарство

7,95

буџет

2.       

Милица П. Токалић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, студијски програм Прехрамбена технологија

7,51

буџет

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.       

Енес Е. Еминовић

Универзитет „Унион – Никола Тесла; Факултет примењених наука у Нишу, студијски програм Савремене технологије хране

8,26

буџет

2.       

Изабела Е. Хадровић

Универзитет „Унион – Никола Тесла; Факултет примењених наука у Нишу, студијски програм Савремене технологије хране

8,03

буџет

3.       

Ермин Ф. Хамидовић

Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за хемијско-технолошке науке, ОАС, студијски програм Прехрамбена технологија

7,18

самофинан.

4.       

Един Е. Бихорац

Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за хемијско-технолошке науке, ОАС, студијски програм Прехрамбена технологија

7,06

самофинан.


 

Објављено 08. октобра 2020. године

                                   

 

Комисија за мастер академске студије:

    др Владимир Курћубић, ван. проф. продекан за науку

    проф. др Ленка Рибић Зеленовић

    др Немања Милетић, доцент