Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ – ДРУГИ ПОЗИВ

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Зоотехника

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.

Емир М. Циљевић

Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за хемијско-технолошке науке, ОАС, студијски програм Пољопривредна призводња

6,98

самофинан.

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Заштита биља

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.       

Адам Б. Анђелковић

Универзитет „ЕДУКОНС“, Сремска Каменица, Факултет еколошке пољопривреде, Високошколска јединица Свилајнац

7,86

самофинан.

2.       

Младен Б. Милетић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,80

самофинан.

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ НИСУ РАНГИРАНИ УСЛЕД НЕКОМПЛЕТНО ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.

*Светозар М. Лазаревић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, одсек за фитомедицину

7,49

Некомплетна документација

Редни број 1. *Светозар М. Лазаревић – некомплетна документација – недостаје план и програм студијског програма

 

Објављено дана 29. октобра 2020. године у 1500 часова.

 

Комисија за мастер академске студије:

др Владимир Курћубић, ван. проф. продекан за науку

проф. др Ленка Рибић Зеленовић

др Немања Милетић, доцент