Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС УПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Ратарство и повртарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.     

Анђелка Ј. Попадић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

9,55

буџет

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Зоотехника

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.

Иван Л. Лончар 

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Технологија пољопривредних и прехрамбених производа

7,57

буџет

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Заштита биља

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.     

Јована С. Петковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, студијски програм Воћарство и виноградарство

8,72

буџет

2.     

Бојана М. Ракоњац 

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Агрономија- општи смер

8,45

буџет

3.     

Марко Д. Станисављевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

8,08

буџет

4.     

Александар З. Петковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,95

буџет

5.     

Никола Д. Ђурковић 

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,68

буџет

6.     

Владимир Д. Стаменковић 

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,65

буџет.

7.     

Сања И. Филиповић 

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, студијски програм ОАС Биљна производња, модул Фитомедицина

7,54

буџет

8.     

Немања Н. Џунић 

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,48

буџет

9.     

Милан Р. Радисављевић 

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије,студијски програм Воћарство и виноградарство

7,26

буџет

10. 

Александар М. Милановић 

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, основне студије, Одсек Воћарствои виноградарство

7,25

буџет

11. 

Братислав С. Мијаиловић 

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,18

самофин.

12. 

Милован Р. Николић 

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,15

самофин.

13. 

Југослав Д. Ратковић 

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, Одсек за ратарство

6,92

самофин.

14. 

Љиљана Б. Мојић 

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, Општисмер

6,94

самофин.

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.     

Анђела С. Новковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

9,27

буџет

2.     

Ирена Д. Васковић 

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

8,61

буџет

3.     

Марина Вучковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

8,56

буџет

4.     

Миљан Лазовић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

7,02

самофин.

 
 

КАНДИДАТ КОМПЛЕТИРАО ДОКУМЕНТАЦИЈУ – ДОЗВОЉЕН УПИС НА МАС ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА - СТАТУС САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТ - БЕЗ НАКНАДНОГ РАНГИРАЊА

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

5.

Суад Н. Хајровић 

Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за хемијско-технолошке науке, ОАС, студијски програм Прехрамбена технологија 

7,08

самофин.

 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ НИСУ РАНГИРАНИ

УСЛЕД НЕКОМПЛЕТНО ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.

Зорица В. Милошевић 

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, одсек за ратарство

7,56

 

2.

Дарко Љ. Зарев 

Универзитет „Џон Незбит“, Факултет за биофарминг у Бачкој Тополи, студијски прорам Биофарминг

7,09

 

 

Објављено дана 08. октобра 2019. године у 1500 часова.

Упис кандидата ће се вршити 10.10.2019. године од 8 до 14 часова.

                                  

 

Комисија за мастер академске студије:

др Владимир Курћубић, ван. проф. продекан за науку

проф. др Ленка Рибић Зеленовић

др Немања Милетић, доцент