Докторске дисертације

 

Докторске дисертације на увиду јавности

 

23.09.2019. Кандидат: Дијана Стојанов

Обавештење о стављању на увид јавности >>>>

Докторска дисертација >>>>

Извештај комисије >>>>

 

 

 

Оцене научне заснованости теме

 

23.03.2017. Кандидат: Владимир Зорнић

Извештај о научној заснованости теме и испуњености услова кандидата и ментора за израду докторске дисертације >>>>

 

 

Одбрањене докторске дисертације

 

17.05.2018. Кандидат: мр Ранко Копривица

Докторска дисертација >>>>

Извештај комисије >>>>

Заказана одбрана докторске дисертације >>>>

 

31.01.2018. Кандидат: Владанка Ступар

Докторска дисертација >>>>

Извештај комисије >>>>

Заказана одбрана докторске дисертације >>>>

 

09.11.2017. Кандидат: мр Мирко Грубишић

Докторска дисертација >>>>

Извештај комисије >>>>

Заказана одбрана докторске дисертације >>>>

 

 

18.05.2017. Кандидат: Далибор Томић

Докторска дисертација >>>>

Извештај комисије >>>>

Заказана одбрана докторске дисертације >>>>

 

 

22.12.2016. Кандидат: Симеон Ракоњац

Докторска дисертација >>>>

Извештај комисије >>>>

Заказана одбрана докторске дисертације >>>>

 

 

19.08.2016. Кандидат: мр Дејан Томашевић

Докторска дисертација >>>>

Извештај комисије >>>>

Заказана одбрана докторске дисертације >>>>