Катедра за прехрамбену технологију

 

Шеф катедре: др Немања Милетић

 

Наставници и сарадници:

 

  • др Владимир Курћубић, ванредни професор

Ужа научна област: Технологија и хигијена анималних сировина

 

  • др Немања Милетић, доцент

Ужа научна област: Технологија биљних сировина

 

  • др Марко Петковић, доцент

Ужа научна област: Технологија биљних сировина

 

  • Мирјана Радовановић, асистент

Ужа научна област: Технологија биљних сировина

 

  • Јелена Пантовић, асистент

Ужа научна област: Технологија биљних сировина