Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

1.  Седиште:  Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет Чачак,

Катедра за биологију, микробиолошку биотехнологију

и заштиту биљака и производа,

2.  Руководилац: др Душко Брковић

3.  Истраживачи: др Лека Г. Мандић

др Драго Милошевић

др Горан С. Марковић

др Снежана Т. Танасковић

4. Остало особље

Лаборанти: Милорад Крсмановић, дипл. инж.

 

5. Задатак

У Лабораторији за биологију обавља се настава из групе предмета на академским студијама. Такође се врши израда тренутних (нативних) препарата, израда шема, слика и других наставних средстава.

 

6. Оспособљеност лабораторије

Лабораторија је, како својом техичком и материјалном опремљеношћу, тако и кадровским саставом, оспособљена да изврши наведене послове.

 

7. Студијски програми и предмети који користе Лабораторију

Следећи студијски програми и предмети користе Лабораторију:

(а) основне академске студије - Биологија, Зоологија, Ботаника, Екологија и заштита животне средине (др Горан Марковић), Ентомологија (др Снежана Танасковић);

 

8. Простор и локација лабораторије

8.1. Простор, површина и намена

Лабораторија за биологију располаже са 24 места радна за студенте и површином од 49.66m2. Чине је радна соба за студенте и лабораторија за рад наставног особља 9.16m2.

Радна соба површине 49.66m2 представља простор у којем се обавља практична настава. Лабораторија за рад наставног особља служи  за припрему материјала за наставу, израду наставних средстава и друге активности везане за непосредно извођење практичне наставе.

Одржавање чистоће и потребне хигијене лабораторијског простора и опреме обавља се редовно.

9. Локација лабораторије

Лабораторија се налази у приземљу у левом павиљону Агрономског факултета у Чачку.

 

10. Oпрeмa

Лабораторија је снабдевена потребном опремом за анализу, узорковање, као и пратећим прибором и материјалом. У лабораторији се води рачуна о редовној набавци нове опреме, одржавању, еталонирању, као и специфичним обукама особља. Опремом рукују лица обучена за рад.

Важнија опрема је наведена у Табели 1.

Табела 1. Важнија опрема

N0

назив

година набавке

намена

1.

Бинокулар лупа

MBS-10

1992

 

микроскопирање, прегледи узорака

2.

Портабл оксиметар

 

EcoScan DO, EUTECH

2006

теренски рад

3.

Багер за узорковање муља

Eckman

2008

узимање узорака

4.

Планктонска мрежа

 

Plankton net No.22

2008

узимање узорака

5.

Дигитални фотоапарат

 

Nikon L1L101 6.2 mpx

2006

фотографисање

6.

Микроскоп

Biolam

1992

 

посматрање микроскопских препарата

7.

Микроскоп

Carl Zeiss

1986

 

посматрање микроскопских препарата

8.

Микроскоп

Reichert

1986

 

посматрање микроскопских препарата

9.

Микроскоп бинокулар

Neopta

1986

 

микроскопирање, прегледи узорака