Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

 

Делaтност лaборaторије

Лабораторија за хемијује опремљена тако да у њој студенти могу обавити вежбе предвиђене студијским програмимаосновних и мастер академских студија. У оквиру Лабораторије обављајусе и активности на реализацији завршних радова и докторских дисертација, као и научна истраживањау оквиру реализације различитих пројеката.

У лабораторији се врше квалитативне и квантитативне хемијске анализе различитих материјала, отпадних и пијаћих вода, животних намирница, примарних пољопривредних производа, земљишта, ђубрива, сточне хране, итд. У овој лабораторији користе се класичне аналитичке реакције за доказивање катјона и анјона. Квантитативно одређивање врши се гравиметријским, волуметријским и електрометријским методама. Од волуметријских метода користе се кисело-базне титрације, комплексометријска одређивања са EDTA, методе преципитације и оксидо-редукционеметоде. Ове методе се користе за детерминацију садржаја различитих елемената и једињења у одређеним супстанцама.

Што се тиче анализа земљишта, у oвој лабораторији се врши одређивање плодности земљишта, односно неких основних агрохемијских особина (реакција земљишта, садржај мобилног алуминијума, садржај укупног азота,садржај приступачног фосфора и калијума, садржај хумуса, садржај амонијачног и нитратног азота), као и одређивање садржаја азота у азотним и садржаја фосфора у фосфорним ђубривима. На основу свих ових параметра врши се оцена плодности земљишта и квалитета ђубрива.

Испитивање сточне хране и неких прехрамбених производа обухвата одређивање масти, целулозе и протеина.

Лабораторија за хемијусе користи и за синтезе различитих неорганских и органских супстанци. Хемијско понашање и физичка својства различитих материјала, отпадних и пијаћих вода, животних намирница, примарних пољопривредних производа, земљишта, ђубрива, такође се прате у овој лабораторији.

 

Лaборaторијa је опремљенa следећим aпaрaтимa: 

  • Soxlet апаратура
  • Центрифуга, Železniki
  • Водено купатило са два места, Bath
  • Водено купатило са шест места, Inkikko, Zagreb
  • Кјелдал решо
  • Апаратура по Кјелдалу
  • Техничка вага, Tehnica, Železniki, ET 1111

 

Галерија слика >>>>

 

Руководилaц лaборaторије:

Љиљана Милетић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији

Е-поштa: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тел. +381 32 303 400

Стручно технички сaрaдници:

Елизабета Мијатовић

Данијела Лабан