Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Делатност лабораторије

У Лабораторији за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбених производа 3 се врше гасно хроматографске анализе које омогућавају карактеризацију комплексних смеша које се раздвајају гасном хроматографијом, а преко масеног детектора врши се идентификација индивидуалних компоненти.

Лабораторија омогућава широк спектар анализа:

 • Одређивање резидуа пестицида у воћу и поврћу;
 • Одређивање испарљивих материја продукованих у току хемијских и биолошких процеса;
 • Хемијске анализе за одређивање токсичних органских материја у земљишту и води.

 

За гасно хроматографске анализе користи се уређај произвођача Аgilent Technologies (модел: 7890B/5977A) следећих карактеристика:

 • Аутосемплер за инјектовање узорака
 • Split/splitless систем инјектовања
 • Колона
 • Вакуум систем
 • Боца са носећим гасом
 • Јонски извор који функционише на принципу јонизације електронима
 • Mасени анализатор
 • Рачунар

 

Гасно хроматографски систем

 

У лабораторији се врше и eлектрохемијске синтезе и карактеризација електродних материјала преко потенциостатских и галваностатских мерења.

За наведене анализе користи се апаратура произвођача Autolab (модел: PGSTAT 302N) следећих карактеристика:

 • 2, 3 и 4 електродне конекције
 • интервал потенцијала: ±10 V
 • максимална струја: ±2 А
 • интервали струје: 1А до 10 nA
 • излаз импедансе: > 1 TOhm
 • рачунар

 

Уређај за потенциостатска и галваностатска мерења

 

 

Руководилац лабораторије:

Др Милан Николић, доцент

Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Тeл: +381 61 11 31 088