Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 vesna milovanovic

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: 032 303 400

 

Лични подаци

Рођена 9. 10. 1992. године у Клини на Косову и Метохији. Држављанин Републике Србије. Живи у Крагујевцу.

 

Образовање

Основну школу ,,Драгиша Михаиловић“ у Крагујевцу завршила је 2007. године као носилац дипломе Вук Караџић. Средњу школу Медицинскa школa са домом ученика „Сестре Нинковић“у Крагујевцузавршила је 2011. године са одличним успехом.

Основне академске студије на Природно-математичком факултету у Крагујевцу уписала је 2011. године, а дипломирала 2015. године са просечном оценом 9,24. Мастер академске студијезавршила је 2016. године са просечном оценом 9,89.

Октобра 2016. године уписала је докторске академске студије на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, смер Органска хемија, под менторством др Зорице Петровић, редовног професора Природно-математичког факултета у Крагујевцу и положила све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 10,00.

Служи се енглеским језиком.

 

Запослења

Природно-математички факултет у Крагујевцу, Институт за хемију,од 03. 04. 2018. до 22. 01. 2020. године, истраживач-приправник.

Природно-математички факултет у Крагујевцу, Институт за хемију,од 23. 01. 2020. до 30. 09. 2021. године , истраживач-сарадник.

Агрономски факултет у Чачку, од 01. 10. 2021. до данас, асистент за ужу научну област Примењена хемија.

 

Научна делатност

Резултати досадашњег научно-истраживачког радапубликовани су у научним часописима од међународног значаја (6 радова), у научним часописима од националног значаја (2 рада), у виду саопштења на међународним (6 саопштења) и националним (4 саопштења) научним скуповима.

У периоду од 01. 04. 2017. до 31. 12. 2019. године учествовала је у реализацији пројекта број 172016 под називом „Синтeзa, мoдeлoвaњe, физичкo-хeмиjскe и биoлoшкe oсoбинe oргaнских jeдињeњa и oдгoвaрajућих кoмплeксa мeтaлa“.

У периоду 2019-2020 учествовала је у реализацији билатералног пројектаса Словачком, одобреним од Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом „Synergy of experiment and theory: antioxidative action of phenolic compounds derivatives“.

Члан је Српског хемијског друштва.

 

Награде и признања

Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја на основним академским студијама (2012-2014), мастер академским студијама (2015-2016) и докторским академским студијама (04. 2017-04.2018.).

Освојено 3. место на Приматијади у Бугарској са научним радом под називом „Синтеза пиразоло-фталазинских хибрида у присуству јонских течности као катализатора“ (28. 04.- 02.05. 2016.).

Три пута награђивана као студент генерације на основним академским студијама (2012-2014).

Добитница је ДААД-ове стипендије за истраживачки боравак на Универзитету у Минстеру, у Немачкој за период од 01.10.2019. до 29.02.2020. године.

 

Публикације (List of Publications)