Проф. др Томо Милошевић

tomo_milosevic


E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: +381 32 303 407

 

Лични подаци:

Рођен је 5. фебруара 1960. године у Чачку. Држављанин је Републике Србије, а по националности je Србин православне вероисповести. Ожењен је и отац двоје деце.

 

Образовање:

Основну школу је завршио у Прислоници и Прељини, а гимназију у Горњем Милановцу. Студије на Агрономском факултету у Чачку је уписао 1979. године, а дипломирао 1983.

Последипломске студије је уписао 1984. године на Пољопривредном факултету у Сарајеву, а магистрирао 1987.

Докторску дисертацију под називом “Утицај подлога на динамику садржаја минералних и органске материје у неким вегетативним и репродуктивним органима шљиве” одбранио је на Пољопривредном факултету у Новом Саду 1992. године.

Служи се руским и енглеским језиком.

 

Запослење:

Засновао је радни однос на Агрономском факултету 23. октобра 1984. године на радно место и у звању асистента-приправника стекавши до данас сва звања на Факултету. Редовни је професор за ужу научну област Воћарство од 2003. године.

 

Академска каријера:

Кретање у академиској каријери се одвијало следећим током:

 • 1984‒1990, асистент‒приправник;
 • 1990‒1992, асистент;
 • 1992‒1993, асистент са докторатом;
 • 1993‒1998, доцент;
 • 1998‒2003, ванредни професор;
 • 2003, редовни професор.

 

Научна делатност:

 • Објавио је као аутор или коаутор 293 библиографске јединице. Аутор је једног уџбеника, аутор и коаутор четири научне монографије, од којих је једна на енглеском језику и са међународном рецензијом и једног поглавља (chapter) у књизи Advances in Plant Breeding Strategies: Fruits (Springer).
 • Био је ментор или члан Комисија за одбрану преко 90 Дипломских, 6 Специјалистичких и 7 Магистарских радова. Руководио је израдом једне, а тренутно руководи израдом две Докторске дисертације.
 • Редовни је члан ISHS (International Society for Horticultural Science) – секција Pomeand Stone Fruit.
 • Коаутор је сорте кајсије ‘Александар’.
 • Учествовао је као истраживач у реализацији научно-истраживачких пројеката одобрених од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије као и једног међународног (FAO& IBPGR).
 • Био је руководилац научно-истраживачког пројекта под називом “Унапређење технологије гајења кајсије” (ТР 20099) кога је финансирало МНТР Републике Србије у периоду 2008-2011, а сада је један од учесника у реализацији Пројекта ТР 31064 за период 2011-2018. година и Пројекта који финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за период 2017/2018. година.
 • Један од уредника часописа: Acta Agriculturae Serbica (www.afc.kg.ac.rs), Зборник Научних Радова Института ПКБ Агроекономик (www.institutpkb-agroekonomik.com), Asian Journal of Agricultural Sciences (www.maxwellsci.com), Journal of Central European Agriculture (www.jcea.agr.hr), Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus (www.aqua.ar.wroc.pl), ARPN Journal of Agricultural & Biological Science (www.arpnjournals.com).
 • Рецензент је у међународним часописима реферисаним у WebofScience®, ISIWebofKnowledgeSM, Science Citation Index Expanded®, Scopusи другим сервисима: South African Journal of Botany, Current Nanocience, Molecules, Journal of Agricultural Science and Technology, Functional Plant Biology, Scientia Horticulturae, Hortorum Cultus, Journal of Elementology, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Journal of the Science of Food and Agriculture, Fruits, Pakistan Journal of Agricultural Sciences, International Journal of Fruit Science, Horticultural Science, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, Plant Growth Regulation, Rodriguésia, Bulgarian Chemical Communications, Acta Horticulturae, Agriculturae Conspectus Scientificus, Journal of Soil Science and Plant Analysis, Journal of Plant Nutrition, Communications in Soil Science and Plant Analysis и др.

 

Функције на Факултету и Универзитету

Био је продекан за наставу и научно-истраживачки рад у периоду од 1996-1998. године, члан Стручних већа Универзитета у Крагујевцу од 2002-2006. и 2010. године и председник Савета Факултета од 2002-2004. Обављао је функцију шефа одсека за Помологију на постдипломским студијама и шефа Катедре за воћарство и виноградарство у неколико мандата. Од 4. децембра 2018. године обавља функцију Декана.

 

Избор значајнијих публикација

 

Р/б

Уџбеници и научне монографије

М

Слика

1.

Милошевић, Т. 1997. Специјално воћарство (уџбеник). Агрономски факултет и Заједница за воће и поврће, стр. 1-580 (ISBN 86-82107-13-9, ID=50836748), Чачак-Београд.

M41

specijlno-vocarstvo1

2.

Петровић, С., Милошевић, Т. 1998. Малина-технологија и организација производње (научна монографија). Агрономски факултет, стр. 1-229 (YU ISBN 86-82107-15-5, ID=70009868), Чачак.

M41

malina1a

3.

Петровић, С., Милошевић, Т. 2002. Малина-технологија и организација производње (научна монографија - друго допуњено и измењено издање). Агрономски факултет, стр. 1-245 (ISBN 86-82107-31-7, COBISS.IR-ID=97260300), Чачак.

M41

malina2a

4.

Милошевић, Т. 2002. Шљива-технологија гајења (научна монографија). Агрономски факултет, стр. 1-167 (ISBN 8682107-31-7, COBISS-ID=97260300), Чачак.

M41

sljiva1

5.

Petrovic, S., Milosevic, T. 2005. Raspberry from Serbia (scientific monography). Faculty of Agronomy, pp. 1-256, (ISBN 86-84383-40-0, COBISS.SR-ID=124030732), Cacak.

M12

raspberry1

 

Публикације (List of Publications)