Данијела Стојковић

Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: 032 303 401

 

Лични подаци

Данијела Љ. Стојковић рођена је 27. 10. 1986. године у Крагујевцу. Држављанин je Републике Србије. Ради у Чачку.

 

Образовање

Основну и средњу Медицинску школу, општи смер, завршила је са одличним успехом. Студије Хемије на Природно-математичком факултету, уписала је школске 2005/06. године, где је дипломирала 2011. године са оценом 10. Основне студије је завршила са просечном оценом 8,91.

На Докторске студије, смер Неорганска хемија, у Институту за хемијске науке Природно-математичког факултета у Крагујевцу уписала се школске 2011/12. године.

Служи се енглеским језиком.

 

Запослења

Oд 01.10.2016.- данас  запослена је на Агрономском факултету у Чачку као сарадник у настави.

 

Академска каријера

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, истраживач-приправник (од 22.02.2012.– 27.08.2014.);

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, истраживач-сарадник (27.08.2014. – 30.09.2016.);

Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, сарадник у настави(01.10.2016.– данас).

 

Научна делатност

Аутор је 6 научних радова, 2 научна  саопштења на међународним конференцијамаи 12 научних  саопштења на домаћим конференцијама.

 

Учешће на научно – истраживачким пројектима

1. Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број ОИ 172016 за период (2011-2015): „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала“. Носилац истраживања је Природно-математички факултет у Крагујевцу, категорија A4.

 

Учешће намеђународним пројектима:

1. 2014-2015: Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Белорусије "Развој нових хемотерапеутских агенаса широког спектра деловања на бази комплекса биометала".

2. 2014-2015: Билатерални пројекат између Републике Србије и Репулике Словачке "Синтеза и карактеризација Pd(II), Pt(II) и Au(III) комплекса и њихова биолошка активност".

3. 2017-2018: Билатерални пројекат Републике Србије и Републике Црне Горе "Синтеза, карактеризацијаи биолошки аспекти нових дитиокарбаматних комплекса неких прелазних матала".

 

Публикације (List of Publications)