Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Milan Cupric

Др Ивица (Гојко) Ђаловић је рођен 4. 11. 1979. године у Краљеву, општина Краљево. Основну школу је завршио у Краљеву са одличним успехом. Одмах по завршетку Основне школе уписује се у Пољопривредно–хемијску школу „Др Ђорђе Радић“, општег смера и исту завршава са одличним успехом као ђак генерације. Након завршетка Пољопривредно–хемијске школе уписао се на Агрономски факултет у Чачку, који исти завршава као један од најбољих студента генерације, са просечном оценом на основним студијама 9.24 и оценом на дипломском раду 10 (десет).    

У оквиру свог досадашњег научно–истраживачког рада, као аутор или коаутор, објавио је преко 300 научних радова у врхунским и истакнутим међународним, међународним, водећим националним и националним научним часописима, као и на научним скуповима међународног и националног значаја. Посебан значај имају радови публиковани у врхунским и реномираним међународним, истакнутим међународним и међународним часописима са SCI листе. Аутор је већег броја књига и поглавља (chapter-a) у истакнутим међународним монографијама издатих од стране престижних светских издавача. Један је од уредника истакнуте монографије међународног значаја, као и помоћник уредник истакнутог часописа међународног значаја: Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Springer, IF: 2.006. Коаутор је четири хибрида кукуруза признатих у земљи, једног патента и већег броја техничких решења. За свој научно–истраживачки рад више пута је награђиван и добитник је већег броја диплома за посебно остварене резултате у области науке и иновација у пољопривреди од којих се посебно може издвојити Награда Матице Српске „Награда проф. Лазар Стојковић“, за свеукупни научно–истраживачки рад, Октобарска награда града Краљева за посебно остварене резултате у научно–истраживачком раду из области пољопривреде, као и Велика Златна медаља на Међународном фестивалу иновација, знања и стваралаштва „Тесла Фест“. Одмах након завршених студија засновао је радни однос у Институту за ратарство и повртарство, институту од националног значаја за Републику Србију на пословима врхунског истраживача у области агротехнике. У оквиру дугогодишњег научно–истраживачког рада остварио је изузетну међународну сарадњу са еминентним научно–истраживачким центима у земљи и ностранству широм Европе, Аустралије, Кине и Америке. Члан је већег броја научних друштава и сарадник националних и међународних Академија наука и уметности.

Моји почеци и мој факултет

Након више од једне деценије рада често се осврнем на „моје прве почетке“, и на „мој Агрономски факултет“, за тренутак вратим у прошлост и покушам да из клупе „ратарског кабинета“ из ког сам се отиснуо у свет науке и струке повежем садашњост и будућност. Покушавам да упамтим сваки детаљ и сваки тренутак проведеног времена на мом Агрономском факултету. Данас, 12 година касније, пун усхићења посматрам свој факултет како из дана у дан израста у врхунску образовну и научно-истраживачку организацију и носи бреме респектабилне институције у Р. Србији. На њему одувек, а чини ми се и данас раде професори са огромним срцем и великим знањем који су нас током студија усмеравали, подстицали, давали нам снагу, моћ, инспирацију и од нас стварали интелектуалце и људе. Људе таквог формата тешко срећете у животу, а ја сам имао прилике да од њих учим. Током студија били су уз нас, а након студија из године у годину тихо и ненаметљиво окупљали. Са завршеним Агрономским факултетом и више од једне деценије рада у престижној научно–истраживачкој институцији, Институту за ратарство и повртарство, институту од националног значаја за Р. Србију, често се вратим на почетак уверавајући себе да сам најважније знање стекао на „свом факултету“ и да данас захваљујући том знању померам сопствене границе и сигурним корацима спремно корачам ка будућности, јер будућност припада онима који се најдуже и најдаље сећају својих почетака.