Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

 

Прва година

Општа и неорганска хемија

Биологија

Информатика

Педологија

Социологија

Енглески језик

Органска хемија

Статистика

Мелиорације земљишта

Основе агроекологије

 

Друга година

Биохемија

Генетика

Опште воћарство

Наводњавање

Систематика земљишта

Самоникле воћне врсте

Биљни генетички ресурси

Агрохемија

Физиологија биљака

Микробиологија

Минерална исхрана

Ђубрива

Микрорганизми и алтернативна пољопривреда

Екологија и заштита животне средине

 

 

Трећа година

Заштићени простор

Опште виноградарство

Организација и економика пољопривреде

Енглески језик у воћарству и виноградарству

Производња лозног садног материјала

Интегрална производња грожђа

Физиолошке основе воћарства

Пројектовање и подизање засада

Агротехника у воћарству

Интегрална производња воћа

Производња воћног и лозног садног материјала

Пољопривредна механизација

Организација и економика пољопривреде

Економика пословања

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

 

 

Четврта година

Специјално оплемењивање биљака

Специјално воћарство I

Помотехника

Фитопатологија

Специјално виноградарство

Специјално воћарство II

Ентомологија

Интегрална заштита биљака

Фитофармација

Завршни рад