Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

 

Прва година

Општа и неорганска  хемија

Зоологија

Информатика

Анатомија домаћих животиња

Анатомија и физиологија домаћих животиња

Социологија

Енглески језик

Органска хемија

Статистика

Механизација у сточарству

Микробиологија

Микроорганизми и алтернативна пољопривреда

Екологија и заштита животне средине

 Основе биљне призводње

 

Друга година

Биохемија

Генетика

Физиологија домаћих животиња

Биолошке основе сточарства

Крмно биље

Токсичне и лековите биљке за животиње

Етологија домаћих животиња

Основе исхране домаћих животиња

Технологија припреме и складиштења сточне хране

Генетика и оплемењивање домаћих животиња

Репродукција домаћих животиња

Поремећаји метаболизма домаћих животиња

Контрола квалитета хране за животиње

 Економика пословања

Механизација у сточарству


 

Трећа година

Зоотехника 1

Говедарство, овчарство и козарство

Исхрана преживара

Исхрана непреживара

Организација и економика пољопривреде

Зоотехника 2

Коњарство

Неконвенционална анимална производња

Свињарство

Живинарство

Зоохигијена са основама ветерине

Травњаци

Оплемењивање домаћих животиња

Производња и познавање меса

Производња и познавање млека

Биосигурност на фармама

Организација и економика пољопривреде

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа