Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

I ГОДИНА

 

Р. б.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови

актине наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1.

ОА1

Општа и неорганска хемија

I

АО

Обавезни

3

0

2

6

2.

ТВ1

Биологија

 

I

АО

Обавезни

4

0

2

7

3.

ОВ1

Информатика

I

АО

Обавезни

2

2

0

5

4.

ОГ1

Педологија

I

ТМ

Обавезни

3

1

1

7

5.

Изборни предмет 1

 

 

 

 

5

а

ОИ1

Социологија

I

АО

Изборни

3

0

0

б

ОИ2

Енглески језик

I

АО

Изборни

3

0

0

Укупно у првом семестру:

15

3

5

30

23

6.

ОА2

Органска хемија

II

АО

Обавезни

3

0

2

6

7.

ОВ6

Пољопривредна механизација

II

НС

Обавезни

3

3

0

7

8.

ОВ2

Статистика

II

ТМ

Обавезни

2

2

0

5

9.

ОГ2

Мелиорације земљишта

II

НС

Обавезни

3

1

1

7

10.

ОД2

Основе агроекологије

II

НС

Обавезни

2

2

0

5

Укупно у другом семестру:

13

8

3

30

24

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на првој години студија:

23+24=47

60

 

II ГОДИНА

Р. б.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови

актине наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ДРУГА ГОДИНА

11.

ОА3

Биохемија

III

ТМ

Обавезни

3

0

2

6

12.

ОБ3

Генетика

III

ТМ

Обавезни

3

2

0

7

13.

ВА3

Опште воћарство

III

НС

Обавезни

3

4

0

7

14.

Изборни предмет 2

 

 

 

 

5

а

ОИ3

Наводњавање

III

НС

Изборни

2

1

0

б

ОИ4

Систематика земљишта

III

НС

Изборни

2

1

0

15.

Изборни предмет 3

 

 

 

 

5

а

ВИ1

Самоникле воћне врсте

III

НС

Изборни

2

1

0

б

ОИ6

Биљни генетички ресурси

III

НС

Изборни

2

1

0

Укупно у трећем семестру:

13

8

2

30

23

16.

ОА4

Агрохемија

IV

ТМ

Обавезни

3

0

2

5

17.

ОБ4

Физиологија биљака

IV

ТМ

Обавезни

3

0

2

6

18.

ОВ4

Микробиологија

IV

ТМ

Обавезни

3

0

2

6

19.

Изборни предмет 4

 

 

 

 

5

а

ОИ7

Минерална исхрана

IV

НС

Изборни

2

1

0

 

б

ОИ8

Ђубрива

IV

НС

Изборни

2

1

0

 

20.

Изборни предмет 5

 

 

 

 

5

а

ОИ9

Микрорганизми и алтернативна пољопривреда

IV

ТМ

Изборни

2

1

0

 

б

ОИ10

Екологија и заштита животне средине

IV

ТМ

Изборни

2

1

0

 

ВП1          Радна пракса

СА

Обавезни

-

-

-

3

3

Укупно у четвртом семестру:

13

2

6

3

30

21

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на првој години студија:

23+21=43

60

 


III ГОДИНА

 

Р. б.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови

актине наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

ВА5

Заштићени простор

V

НС

Обавезни

2

2

0

6

22.

ВБ5

Опште виноградарство

V

НС

Обавезни

2

4

0

8

23.

ОВ5

Организација и економика пољопривреде

V

НС

Обавезни

3

2

0

6

24.

БВ5

Енглески језик у воћарству и виноградарству

V

НС

Обавезни

2

0

0

5

25.

Изборни предмет 6

 

 

 

 

5

б

ВИ2

Производња лозног садног материјала

V

СА

Изборни

2

1

0

 

б

ВИ3

Интегрална производња грожђа

V

СА

Изборни

2

1

0

 

Укупно у петом семестру:

11

9

0

30

20

26.

ВА6

Физиолошке основе воћарства

VI

НС

Обавезни

2

2

0

5

27.

ВБ6

Пројектовање и подизање засада

VI

СА

Обавезни

3

4

0

7

28.

ВВ6

Агротехника воћа

VI

СА

Обавезни

2

2

0

5

29.

Изборни предмет 7

 

 

 

 

5

а

ОИ16

Интегрална производња воћа

VI

СА

Изборни

2

1

0

 

б

ОИ18

Производња воћног садног материјала

VI

СА

Изборни

2

1

0

 

30.

Изборни предмет 8

 

 

 

 

5

а

ВИ4

Воћарско виноградарска механизација

VI

НС

Изборни

2

1

0

б

ТИ17

Тржиште и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

VI

НС

Изборни

2

1

0

ВП 2         Производна пракса

СА

Обавезни

-

-

-

3

3

Укупно у шестом семестру:

11

10

0

3

30

21

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на првој години студија:

20+21=41

60

 

IV ГОДИНА

Р. б.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови

актине наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ЧЕТВРТА ГОДИНА

31.

ВА7

Специјално оплемењивање биљака

VII

СА

Обавезни

2

3

0

8

32.

ВБ7

Специјално воћарство I

VII

СА

Обавезни

2

3

0

7

33.

ВВ7

Помотехника

VII

CA

Обавезни

2

3

0

7

34.

ОГ7

Фитопатологија

VII

НС

Обавезни

3

0

2

5

ВП3            Технолошко-

организациона пракса

СА

Обавезни

-

-

-

3

3

Укупно у седмом семестру:

9

9

2

30

20

35.

ВА8

Специјално виноградарство

VIII

СА

Обавезни

3

4

0

7

36.

ВБ8

Специјално воћарство II

VIII

СА

Обавезни

2

3

0

5

37.

ОВ8

Ентомологија

VIII

НС

Обавезни

3

0

2

5

38.

Изборни предмет 9

 

 

 

 

4

а

ОИ19

Интегрална заштита биљака

VIII

НС

Изборни

2

1

0

 

б

ОИ20

Фитофармација

VIII

НС

Изборни

2

1

0

 

39.

ВВ8

Завршни рад

VIII

СА

Изборни

-

-

-

7

9

Укупно у осмом семестру:

10

8

2

10

30

20

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ на првој години студија:

20+20=40

60