Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Захваљујући ентузијазму, упорности, видовитости, напредним и зрелим идејама руководећих људи Општине Чачак и разумевању Владе Републике Србије, основан је Агрономски факултет у Чачку општег смера (чланица Универзитета у Крагујевцу) на коме је 9. октобра 1978. године почела да стиче теоретска и практична знања и вештине прва генерација уписаних студената. Замисао је била да се образују дипломирани инжењери агрономије који ће имати капацитет да унапреде пољопривредну производњу у брдско-планинском подручју централне Србије. Наставнички и сараднички кадар је био за свако поштовање, јер су наставу обављали професори и научни радници Више пољопривредне школе воћарског смера из Чачка, на чијим темељима је заснован Факултет, затим Института за воћарство из Чачка, Института за стрна жита из Крагујевца и других институција, пре свега Пољопривредних факултета из Земуна, Новог Сада и Приштине. Студената је било из Србије, али и из осталих република бивше СФРЈ и иностранства. Временом, од најбољих студената формиран је сопствени кадар, који је данас окосница и носилац наставно-научног процеса. Диплому Агрономског факултета је до данас стекло око 1.650 студената - дипломираних инжењера, специјализаната, магистара, мастер инжењера и доктора наука, угледних стручњака, власника и директора компанија, радника у локалним и државним управама, професора, директора, декана и продекана образовних и научно-истраживачких институција и др.

У новије време, а у складу са веома динамичним променама политичког, економског, социјалног, социолошког и било ког другог карактера, захтевима пробирљивог и “размаженог” тржишта, односно крајњег потрошача, новог погледа човека на живот, природу и друштво, Агрономски факултет се такође мењао, углавном у ходу. Тако је, а у складу са тзв. “болоњским процесом”, уместо једног, ондашњег смера, данас студијског програма, крајем прве декаде овог века формирано четири: Општа агрономија, Воћарство и виноградарство, Зоотехника и Прехрамбена технологија, затим два мастер програма – Прехрамбена технологија и Агрономија са четири модула (Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Зоотехника и Заштита биљака). Докторске студије за сада покривају само област Агрономије. Сви програми су акредитовани, најпре 2009., затим 2013. године, а следи и нови циклус акредитације наставе, науке и институције у 2019. години, уз озбиљно размишљање о акредитацији лабораторија у којима ће се обављати најсложеније анализе хранљиве вредности примарних и прерађених производа као и њихове здравствене безбедности.

Пред примарном пољопривредном производњом и прерадом производа добијених овом делатношћу постоје и стално се јављају бројни изазови глобалног и локалног карактера. Данашњи човек, посебно у развијеном друштву, захтева храну високе хранљиве вредности, богату тзв. примарним и секундарним једињењима и безбедну по његово здравље. Пред стручњаке било ког нивоа студија из поменутих области се као императив намеће потреба да је као такву произведу, а да при томе строго воде рачуна о заштити животне средине и спрече могуће загађење ваздуха, вода и земљишта као основних ресурса за опстанак живог света. Глобалне климатске промене су појава која такође заслужује пажњу и постаје полако али сигурно изазов над изазовима. Обзиром на то, стална, како се то данас каже, едукација студената је једини могући пут и начин да се одговори наведеним изазовима кроз примену нових знања и технологија. Наставници и сарадници Агрономског факултета кроз свој наставни и научно-истраживачки рад активно учествују у реализацији таквих задатака чувајући све оно добро наслеђено из прошлости и покушавајући успостављање што тешњег споја са савременим захтевима и изазовима.

Један од кровних циљева Агрономског факултета у Чачку је да заузме што престижније место у систему високог образовања наше земље, али да истовремено и у међународним оквирима заузме позиције за поштовање, посебно у југоисточном делу Европе. Свесни постојећих и изазова који су неминовно на помолу у ближој и даљој будућности, студенти и наставно особље Агрономског факултета ће се у свом образовању и раду стално руководити двема латинским сентенцама: Per aspera ad astra и Audaces fortuna iuvat!

 

У Чачку, 7. јануара 2019. године

Декан Агрономског факултета

Проф. др Томо Милошевић