Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС УПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ – ДРУГИ ПОЗИВ

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Бодови на основу успеха

Бодови на основу дужине студирања

Укупно бодова

Статус

1.       

Вера M. Катанић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија: просек 8,90

67,35

16,7

84,05

Буџет

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, мастер академске студије, студијски програм Агрономија, модул Заштита биља: просек 9,33

 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ НИСУ РАНГИРАНИ УСЛЕД НЕКОМПЛЕТНО ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Статус

1.

*Невена Р. Костовић

Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Хемија

Некомплетна документација

Редни број 1. *Невена Р. Костовић – некомплетна документација – недостаје CV, није пажљиво прочитан Конкурс:

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

а) завршен факултет уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама на агрономским, тј. Пољопривредним факултетимаса најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на основним и најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на мастер академским студијама;

 

Објављено дана 29. октобра 2019. године у 1500 часова.

 

Комисија за докторске студије:

  1. др Владимир Курћубић, продекан за науку
  1. др Горан Дугалић, руководилац студијског програма докторских студија АГРОНОМИЈА
  1. др ИванГлишић, члан