Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

X СМОТРА НАУЧНИХ РАДОВА СТУДЕНАТА АГРОНОМИЈЕ

са међународним учешћем

 

X CONFERENCE OF AGRONOMY STUDENTS

with international participation

Поштовани,

У четвртак, 24. августа 2017. године на Агрономском факултету у Чачку студенти 24 Универзитета из 12 европских држава, са 64 рада излагали су резултате својих истраживања у оквиру радног дела 10. Конференције научних радова студената агрономије са међународним учешћем.

Након свечаног отварања Конференције, рад се одвијао у пет секција, четири са усменим излагањима и постер приказима.

У петак, 25. августа подељене су награде, на основу одлука комисија које су пратиле излагања.

До наредног виђења 2019, на XI Конференцији научних радова студената агрономије!

 

Организациони  одбор

 

Награђени студенти >>>>

 

Dear colleagues,

On Thursday 24 August 2017, the students from 24 Universities from 12 European countries presented 64 papers as the results of their own research at the 10th Conference of Agronomy Students with international participation which was held at the Faculty of Agronomy in Čačak, University of Kragujevac.

After the Conference opening ceremony, the students presented their papers within five Sessions- four were oral presentation sessions and one poster presentation session.

On Friday 25 August 2017, the Awards were delivered to the students on the basis of the decision of each Working Group.

See you in 2019, at XI Conference of agronomy students!

 

The Organizing Committtee

 

Aworded students >>>>

Фотографије - Photos >>>>