Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

Резултати писменог дела испита


Енглески језик 2
Резултати писменог дела испита (максималан број бодова је 15)
30. 06. 2021.

Презиме и име                                         бодови
Положили су:
1. Аксентијевић М. Јелена  26/2020           13
2. Васиљевић В.  Јована   27/2020              8
3. Вујовић Д. Ивана    3/2020                     11
4.  Вукомановић Т. Анастасија 12/2020    10,5
5.  Вукомановић Д. Јасна  42/2020             9
6. Ковачевић Н. Кристина  13/2020           8,5
7..  Митровић М. Анђела   58/2020           8
8. Новаковић Б. Јелена 66/2020                12,5
9.. Петковић Д. Јована   41/2020               12Енглески језик 1
Резултати писменог дела испита (максималан број бодова је 15)
30. 06. 2021.

Презиме и име                          бодови
Положили су:
1.  Срнић Владимир 29/2020     7,5


предметни наставник
др Милевица Бојовић

 

Енглески језик 1
Резултати писменог дела испита (максималан број бодова је 15)
15. 06. 2021.

Презиме и име                                           бодови
Положили су:
1.  Вукомановић Т. Анастасија 12/2020    11,5
2. Вукомановић Д. Јасна  42/2020              10
3. Гавриловић Н. Мартина  28/2020          10
4. Ковачевић Н. Кристина  13/2020           9,5
5. Миладиновић Б. Јована   10/2020          10
6. Митровић Андјела   58/2020                  11


Енглески језик 2
Резултати писменог дела испита (максималан број бодова је 15)
15. 06. 2021
.


Презиме и име                                        бодови
Положили су:
1. Бабић Г. Тања   45/2020                         11,5
2. Вуковић П. Милица  34/2020                11,5
3. Јовановић Р. Милић   40/2020                 9,5
4. Јовановић Г. Миона  43/2020                10,5
5. Костић В. Јована 23/2020                        9,5
6. Лукић С. Андријана  31/2020                  12
7. Мијаиловић М. Сања 19/2020                 11
8. Митровић М. Исидора  49/2020              8,5
9. Пешић М. Марија  14/2020                      8,5
10.  Радисављевић Д. Светлана  30/2020    12
11. Стојановић М. Михаило  22/2020         8,5
12. Таловић З. Сузана  37/2020                     8
13. Шутић М. Марија 50/2020                    12

Нису положили:
1. Петковић Д. Јована   41/2020                  6

Енглески језик у воћарству и виноградарству
Резултати писменог дела испита (максималан број бодова је 15)
15. 06. 2021.


Положили су:
1. Мијајловић Анђела 54/2018        10 бодова
2. Јовићевић Јања 1/2016                  8 бодова
3. Данијел Николић  01/2012           11,5 бодова

Нису положили:
Миливојевић Марко 59/2009           3 бода


предметни наставник
др Милевица Бојовић

 

 

 

 

Резултати Теста 2 и поправног Теста 1 за студенте ПРВЕ године Прехрамбене технологије.
Студијски програм: Прехрамбена технологија
Предмет: Енглески језик 2
Резултати: Тест  2 (максималан број поена/бодова је 15)
              7. 05. 2021.

Презиме и име                                           бодови
1. Аксентијевић М. Јелена  26/2020              9
2. Бабић Г. Тања   45/2020                        12,5
3. Вујовић Д. Ивана    3/2020                   10,5
4. Вуковић П. Милица  34/2020                  13
5.  Вукомановић Т. Анастасија 12/2020     13
6.  Вукомановић Д. Јасна  42/2020             6
7. Гавриловић Н. Мартина  28/2020      10,5
8. Ђорђевић Б. Јована 7/2020                   9,5
9. Јовановић Р. Милић   40/2020            14,5
10. Јовановић Г. Миона  43/2020            13,5
11. Ковачевић Н. Кристина  13/2020         12
12. Костић В. Јована 23/2020                  13
13. Лукић С. Андријана  31/2020             9,5
14. Мијаиловић М. Сања 19/2020            13
15. Миладиновић Б. Јована   10/2020       6
16. Митровић М. Исидора  49/2020      14,5
17.  Митровић М. Анђела   58/2020         8
18. Новаковић Б. Јелена 66/2020            14
19. Петковић Д. Јована  41/2020            13,5
20. Пешић М. Марија  14/2020              14
21.  Радисављевић Д. Светлана  30/2020    14
22. Срнић З. Владимир 29/2020                  1
23. Стојановић М. Михаило  22/2020       14,5
24. Таловић З. Сузана  37/2020                13
25. Шутић М. Марија 50/2020                  14

Студијски програм: Прехрамбена технологија
Предмет: Енглески језик 2
Резултати: Тест  1 поправни (максималан број поена/бодова је 15)

Презиме и име                                          бодови
1. Гавриловић Н. Мартина  28/2020             6,5
2. Ђорђевић Б. Јована 7/2020                         8,5
3. Миладиновић Б. Јована   10/2020              3
4. Новаковић Б. Јелена 66/2020                   2,5
5. Петковић Д. Јована 41/2020                     6
6. Срнић З. Владимир 29/2020                 1,5предметни наставник
др Милевица Бојовић

 

 

 

 

Oбавештење о резултатима Teста 2 за студенте ЧЕТВРТЕ године ОАС Прехрмбена технологија.

Студијски програм: Прехрамбена технологија
Резултати: Тест  2 -  Предмет: Енглески језик у прехрамбеној индустрији
5. 05. 2021.

Презиме и име                                  бодови
1. Дамњановић Маја    53/2017             14
2. Илић Милица   83/2017                     13,5
3. Јевтовић Лазар   6/2017                       14
4. Куртић Јелена   2/2016                        13,5
5. Мијатовић Милица  4/2017               12,5
6.  Мијатовић Анђелија   72/2017          13,5
7. Пантелић Валерија    50/2017            14
8. Пендић Радомир   31/2017                 13,5
9. Раденковић Софија  42/2107              13,5
10. Радомировић Анђелија  58/2017      7,5
11. Рендулић Ана   25/2017                     13
12. Симоновић Јована    97/2016            14
13. Станишић Јелена   35/2017              13,5
14. Цветковић Маја   89/2017                 13

предметни наставник
др Милевица Бојовић

 

 

Oбавештење о резултатима семинарског рада за студенте ЧЕТВРТЕ године ОАС Прехрмбена технологија.

Студијски програм: Прехрамбена технологија

Резултати: Семинарски рад

Предмет: Енглески језик у прехрамбеној индустрији

Мај 2021. године

Презиме и име                                    бодови

 1. Дамњановић Маја   53/2017         9,5
 2. Илић Милица   83/2017                   3
 3. Јевтовић Лазар   6/2017                8,5
 4. Куртић Јелена   2/2016                    9
 5. Мијатовић Милица 4/2017             5
 6. Мијатовић Анђелија   72/2017      9,5
 7. Пантелић Валерија   50/2017          7
 8. Пендић Радомир   31/2017               6
 9. Раденковић Софија 42/2107           8,5
 10. Радомировић Анђелија 58/2017      8
 11. Рендулић Ана   25/2017                   4
 12. Симоновић Јована   97/2016          8,5
 13. Станишић Јелена   35/2017             3
 14. Цветковић Маја   89/2017               5

предметни наставник

др Милевица Бојовић

 

 

 

 

 

 

Резултатими семинарског рада за студенте прве године образовног профила Прехрмбена технологија.


Предмет: Енглески језик 2
Резултати: Семинарски рад
(максималан број поена/бодова је 10)
Април 2021. године

Презиме и име                                                  бодови
1. Аксентијевић М. Јелена  26/2020                    7,5
2. Бабић Г. Тања   45/2020                                      9
3. Васиљевић В.  Јована   27/2020                         7
4. Вујовић Д. Ивана    3/2020                                8,5
5. Вуковић П. Милица  34/2020                             9
6.  Вукомановић Т. Анастасија 12/2020                9
7.  Вукомановић Д. Јасна  42/2020                        2
8. Гавриловић Н. Мартина  28/2020                      6
9. Ђорђевић Б. Јована   7/2020                              8,5
10. Јовановић Р. Милић   40/2020                          9
11. Јовановић Г. Миона  43/2020                           6
12. Ковачевић Н. Кристина  13/2020                    2
13. Костић В. Јована 23/2020                                8
14. Лукић С. Андријана  31/2020                         8,5
15. Мијаиловић М. Сања 19/2020                        8
16. Миладиновић Б. Јована   10/2020                  9
17. Митровић М. Исидора  49/2020                     8,5
18.  Митровић М. Анђела   58/2020                     7
19. Новаковић Б. Јелена 66/2020                          8
20. Пешић М. Марија  14/2020                             8
21. Петковић Д. Јована 41/2020                            9
22.  Радисављевић Д. Светлана  30/2020            8,5
23. Ракићевић С. Ивана  65/2020                         2
24. Стојановић М. Михаило  22/2020                 9,5
25. Таловић З. Сузана  37/2020                           8,5
26. Шутић М. Марија 50/2020                            8

предметни наставник
др Милевица Бојовић
                  

 

 

 

Студијски програм: Прехрамбена технологија

Резултати: Тест 1 - Предмет: Енглески језик у прехрамбеној индустрији

 1. 04. 2021.

Презиме и име                                  бодови

 1. Дамњановић Маја   53/2017         12,5
 2. Илић Милица   83/2017                   14
 3. Јевтовић Лазар   6/2017                   14
 4. Куртић Јелена   2/2016                   14
 5. Мијатовић Милица 4/2017            13,5
 6. Мијатовић Анђелија   72/2017       14
 7. Пантелић Валерија   50/2017         14
 8. Пендић Радомир   31/2017             14
 9. Раденковић Софија 42/2107           13
 10. Радомировић Анђелија 58/2017   12,5
 11. Рендулић Ана   25/2017                 13
 12. Симоновић Јована   97/2016         13
 13. Станишић Јелена   35/2017          13
 14. Цветковић Маја   89/2017           12,5

 

Писмени део испита - априлски испитни рок

Енглески језик 1

Резултати писменог дела испита (максималан број бодова је 15)

 1. 04. 2021.

Презиме и име                                             бодови

Положили су:

 1. Аксентијевић М. Јелена 26/2020         14,5
 2. Васиљевић В. Јована   27/2020             9,5
 3. Ђорђевић Б. Јована   7/2020                 8
 4. Новаковић Б. Јелена 66/2020               11,5

Нису положили:

 1. Вукомановић Т. Анастасија 12/2020     5
 2. Вукомановић Д. Јасна 42/2020               7
 3. Гавриловић Н. Мартина 28/2020          2,5
 4. Ковачевић Н. Кристина 13/2020           0
 5. Миладиновић Б. Јована   10/2020         4,5
 6. Митровић Андјела   58/2020                 0
 7. Ракићевић С. Ивана 65/2020                 0
 8. Срнић З. Владимир 29/2020                  0

 

Енглески језик у воћарству и виноградарству

Резултати писменог дела испита (максималан број бодова је 15)

 1. 04. 2021.

Нису положили:

 1. Мијајловић Анђела 54/2018     1,25 бодова
 2. Миливојевић Марко 59/2009   3 бода
 3. Ристовић Горан 99/2016           0 бодова

предметни наставник

др Милевица Бојовић


 

 

 

 

 

 

Резултати Теста 1 (од 2.04.2021.)- Енглески језик 2

Презиме и име                                         бодови
1. Аксентијевић М. Јелена  26/2020              8,5
2. Бабић Г. Тања   45/2020                             8
3. Васиљевић В.  Јована   27/2020                  9
4. Васовић В. Богдан   64/2020                     8,5
5. Вујовић Д. Ивана    3/2020                        8
6. Вуковић П. Милица  34/2020                  10,5
7.  Вукомановић Т. Анастасија 12/2020         6
8.  Вукомановић Д. Јасна  42/2020                 7              
9. Гавриловић Н. Мартина  28/2020             0,5
10. Јовановић Р. Милић   40/2020                 9
11. Јовановић Г. Миона  43/2020                  9
12. Ковачевић Н. Кристина  13/2020          11,5
13. Костић В. Јована 23/2020                      14
14. Лукић С. Андријана  31/2020                 7
15. Мијаиловић М. Сања 19/2020               11,5
16. Миладиновић Б. Јована   10/2020           3
17. Митровић М. Исидора  49/2020            9,5
18.  Митровић М. Анђела   58/2020               8
19. Новаковић Б. Јелена 66/2020                   1
20. Пешић М. Марија  14/2020                     6,5
21.  Радисављевић Д. Светлана  30/2020       9
22. Ракићевић С. Ивана  65/2020                  0,5
23. Стојановић М. Михаило  22/2020           11
24. Таловић З. Сузана  37/2020                      9
25. Шутић М. Марија 50/2020                   14,5

предметни наставник
др Милевица Бојовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 Резултати Теста 2 - предмет Енглески језик у воћарству и виноградарству (Воћарство и виноградарство), тест одржан 12.01.2021. године.


Студијски програм: Воћарство и виноградарство
Прeдмeт: Енглeски јeзик у воћарству и виноградарству
Рeзултати: Тeст  2  (максималан број поeна/бодова јe 15)
Датум:  12.01.2021.

Прeзимe и имe                                        Бодови
1. Лeкић Марко  11/2015                              15
2. Марић Милош  51/2018                            13
3. Мијајловић Анђeла 54/2018                     9,5
4. Милинковић Миљан  38/2017                  7
5. Миловановић Марко  47/2017                11
6. Јeстровић Никола   39/2018                    14
7. Симић Бојан  76/2017                               12
8. Јаковљeвић Ана 21/2018                        10
9. Јаковљeвић Маријана  20/2018              10
10. Танасијeвић Анђeла 14/2018                 10
11. Милошeвић Јeлeна  26/2018                10,5

                                                                                     прeдмeтни наставник
                                                                                        др Милeвица Бојовић

 

 

 

 

 

 

 

Резултати Теста 2 - предмет Енглески језик 1 (Прехрамбена технологија). (максималан број поена/бодова је 15), одржан 30. 12. 2020.

Презиме и име                                                          бодови

 1. Аксентијевић М. Јелена  26/2020                     7,75
  2. Анђелковић Б. Александра 53/2020             8,75
  3. Аџић М. Андреа   9/2020                              11,25
  4. Бабић Г. Тања   45/2020                                13,25
  5. Васиљевић В.  Јована   27/2020                  10,25
  6. Васовић В. Богдан   64/2020                           9
  7. Вујовић Д. Ивана    3/2020                          12,25
  8. Вуковић П. Милица  34/2020                       11,50
  9.  Вукомановић Т. Анастасија 12/2020            7,25
  10.  Вукомановић Д. Јасна  42/2020                  9,25
  11. Гавриловић Н. Мартина  28/2020                6,50
  12. Ђорђевић М. Милица  1/2020                         /
  13. Ђорђевић Б. Јована   7/2020                        9,25
  14. Јовановић Р. Милић   40/2020                      9,50
  15. Јовановић Г. Миона  43/2020                     10,75
  16. Ковачевић Н. Кристина  13/2020               12
  17. Костић В. Јована 23/2020                            13,50
  18. Лукић С. Андријана  31/2020                      8,50
  19. Мијаиловић М. Сања 19/2020                   10,50
  20. Миладиновић Б. Јована  10/2020                 8,25
  21. Митровић М. Исидора  49/2020                  9
  22.  Митровић М. Анђела   58/2020                  8,25
  23. Недељковић М. Наталија   11/2020               /
  24. Новаковић Б. Јелена 66/2020                        8,50
  25. Петковић Д. Јована   41/2020                         8,25
  26. Пешић М. Марија  14/2020                          6
  27.  Радисављевић Д. Светлана  30/2020           9,25
  28. Ракићевић С. Ивана  65/2020                         8,25
  29. Срнић З. Владимир  29/2020                          /
  30. Стојановић М. Михаило  22/2020                9,25
  31. Таловић З. Сузана  37/2020                           8
  32. Тешић М. Анђела  8/2020                           11,25
  33. Шутић М. Марија 50/2020                         10,75

                                                                                                           предметни наставник
                                                                                                          др Милевица Бојовић

 

 


Резултати: Тест 2, Енглески језик (изборни), одржан 28. 12. 2020. године.

1. Јована Томић 51/2020 (Општа агрономија)- 13 бодова (максимум је 15).

                                                                                                     Предметни наставник
                                                                                                       др Милевица Бојовић

 

 

 

 

 

 

Резултати Теста 1 - предмет Енглески језик воћарству и внноградарству (Воћарство и виноградарство), тест одржан 8.12.2020. године.


Студијски програм: Воћарство и виноградарство
Предмет: Енглески језик у воћарству и виноградарству
Резултати: Тест  1  (максималан број поена/бодова је 15)
8.12.2020.

Презиме и име
1. Лекић Марко  11/2015                    13
2. Марић Милош  51/2018                   7
3. Мијајловић Анђела 54/2018            2
4. Милинковић Миљан  38/2017      6,5
5. Миловановић Марко  47/2017         8
6. Јестровић Никола   39/2018             3
7. Симић Бојан  76/2017                    9,5
8. Јаковљевић Ана 21/2018                  7
9. Јаковљевић Маријана  20/2018        7
10. Танасијевић Анђела 14/2018      6,5
11. Милошевић Јелена  26/2018       2,5


                                                                                                 предметни наставник
                                                                                                   др Милевица Бојовић

 

 

 

Резултати на Тесту 1 - Енглески језик 1 (Прехрамбена технологија),  одржан 4.12.2020. године


Презиме и име                                        Бодови

1. Аксентијевић М. Јелена   26/2020              8
2. Анђелковић Б. Александра 53/2020          10
3. Аџић М. Андреа   9/2020                           9,5
4. Бабић Г. Тања   45/2020                             13,5
5. Васиљевић В.  Јована   27/2020                12,5
6. Васовић В. Богдан   64/2020                      12
7. Вујовић Д. Ивана    3/2020                         12
8. Вуковић П. Милица  34/2020                     12
9.  Вукомановић Т. Анастасија 12/2020         6,5
10.  Вукомановић Д. Јасна  42/2020             12,5
11. Гавриловић Н. Мартина  28/2020          9,5
12. Ђорђевић М. Милица  1/2020                    6
13. Ђорђевић Б. Јована   7/2020                  11,5
14. Јовановић Р. Милић   40/2020                 8
15. Јовановић Г. Миона  43/2020                12,5
16. Ковачевић Н. Кристина  13/2020          14
17. Костић В. Јована 23/2020                       13
18. Лукић С. Андријана  31/2020                12
19. Мијаиловић М. Сања 19/2020               13,5
20. Миладиновић Б. Јована   10/2020         10,5
21. Митровић М. Исидора  49/2020            12
22.  Митровић М. Анђела   58/2020            9,5
23. Недељковић М. Наталија   11/2020       9,5
24. Новаковић Б. Јелена 66/2020                 6,5
25. Петковић Д. Јована   41/2020                12
26. Пешић М. Марија  14/2020                     7
27.  Радисављевић Д. Светлана  30/2020    10
28. Ракићевић С. Ивана  65/2020                10
29. Срнић З. Владимир  29/2020                 13
30. Стојановић М. Михаило  22/2020         13
31. Таловић З. Сузана  37/2020                   13
32. Тешић М. Анђела  8/2020                    10,5
33. Шутић М. Марија 50/2020                  13,5

                                                                                       предметни наставник
                                                                                         др Милевица Бојовић

 

 

Резултати: Тест 1,

Енглески језик (изборни), одржаног 2. 12. 2020. године


1. Јована Томић 51/2020 (Општа агрономија)- 11,5 бодова (максимум је 15).

                                                                                                     Предметни наставник
                                                                                                       др Милевица Бојовић