Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Aleksandar_Odalovic

Некада давно, када сам као свршени средњошколац, са одличним успехом и бројним дипломама, бирала факултет и место студирања, изабрала сам Агрономски факултет у Чачку. Иако су многи моји пријатељи сматрали да за студије треба бирати велике факултете и велике градове, ја сам и тада веровала да је мој избор Агрономског факултета и Чачка прави и одличан. Данас то могу и одговорно и аргументовано да потврдим. Знање, посвећеност и љубав према науци и струци стечено на Агрономском факултету били су ми сигуран и снажан ослонац за стицање и нових знања и даље усавршавање, најпре кроз магистарске студије, а касније и у изради докторске дисертације.

Посебно сам поносна на наш, Агрономски факултет, јер је увек умео да препозна и под својим окриљем задржи најбоље одшколоване младе инжењере, који су даље крчили пут у својим професиналним каријерама, како за лично добро, тако и добро Факултета и бројних генерација наших студената.

Међу онима који су и своје професионалне каријере везали за Агрономски факултет била сам и ја. Прошла сам пут од асистента приправника до редовног професора. Агрономски факултет, за нас који смо започињали професионално ангажовање, асистентским стажом, био је снажна подршка, али и правичан и строг критичар, тражећи од нас резултате по којима смо морали бити препознати и цењени у широкој научној заједници. Захваљујући томе, данас, можемо бити посебно задовољни јер, Агрономски факултет по оствареним резултатима у научном, стручном и образовном раду нимало не заостаје за сродним факултетима који су и већи и имају знатно дужу традицију. Шта више, наши изузетни резултати у науци и струци високо су цењени. Управо због тога, ја сам на предлог Универзитета у Крагујевцу и Агрономског факултета именована за члана Научног савета Фонда за науку Републике Србије, као једини представник свих пољопривредних факултета у Србији, али и свих факултета Универзитета у Крагујевцу. Нема сумње, то је велико признање и мени лично, али и Агрономском факултету и нашем Универзитету.

Да је Агрономски факултет био тај који нас је храбрио да у својим каријерама, уколико се нађе за потребно, а зарад општег друштвеног интереса, изађемо из уских научних и стручних оквира и један део свог времена посветимо и општем интересу, сведочи и пример мог ангажовања у Скупштини Републике Србије у својству Народног посланика када сам, посебно, заступала интересе науке и пољопривредне струке у свим законским решењима која су предлагана од 2012. год. Не мање важним, сматрам и то што сам уз подршку Агрономског факултета у протеклом периоду успешно обављала и функцију Министра пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.

Дакле, јасно је Агрономски факултет за мене, али и за бројне моје колеге, професоре, научне раднике, као и многе дипломиране инжењере који су своје каријере развијали у различитим институцијама, али и у приватном сектору као успешни привредници и власници пољопривредних газдинстава, избор Агрономског факултета за студије био је прави и одличан.