Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

 

Друга година (за студенте уписане шк. 2007/2008)

Основе биљне производње

Крмно биље

Зоотехника

Екологија и заштита животне средине

Управљање људским ресурсима

Пољопривредна микробиологија

Педологија

Повртарство

Пољопривредна механизација

Трошкови и калкулације

Уређење земљишта

Физиологија биљака

Агрохемија

Виноградарство

Исхрана домаћих животиња

Менаџмент задругарства

 

Трећа година (за студенте уписане шк. 2007/2008)

Заштита биљака

Семенарство

Организација пољопривредне производње

Воћарство

Лековито, ароматично и зачинско биље

Производња садног материјала у воћарству

Примена рачунарских програма у пољопривреди

Зоохигијена

Стратешки и оперативни менаџмент

Економика пољопривредне производње

Ратарство

Производња садног материјала у повртарству

Рибарство

Анималне сировине

 

Друга година (по старом програму)

Агрохемија и физиологија

Педологија и мелиорације

Микробиологија

Основи биљне производње

Организација механизације радних процеса у пољопривреди

Технологија и организација производње жита, индустријског и лековитог биља

Технологија и организација исхране стоке и производња сточне хране

Технологија и организација сточарске производње

Страни језик 1

 

Трећа година (по старом програму)

Организација здравствене заштите стоке и сточарских објеката

Технологија и организација воћарске производње

Технологија и организација повртарске производње

Трошкови и калкулација

Организација и економика пољопривреде

Технологија и организација виноградарске производње

Стратешки и оперативни менаџмент

Енглески језик 2 - III

 

Четврта година (по старом програму)

Технологија и организација заштите биља и производа

Информатика и рачунарство

Комерцијално и спољно трговинско пословање

Маркетинг и тржиште пољопривредних и прехрамбених производа

Финансијски менаџмент и банкарско пословање

Менаџмент квалитета

Управљање ресурсима

Енглески језик 2 - IV