Акредитација 2013

 

Агрономски факултет поново АКРЕДИТОВАН 30.08.2013. године

Дана 30.08.2013. године Комисија за акредитацију и проверу квалитета издала је за наредни петогодишњи период уверење о АКРЕДИТАЦИЈИ Агрономског факултета као високошколске установе и уверења о АКРЕДИТАЦИЈИ основних академских студија Општа агрономија (240 ЕСПБ), Прехрамбена технологија (240 ЕСПБ), Воћарство и виноградарство (240 ЕСПБ) и Зоотехника (180 ЕСПБ), мастер академскох студија Агрономија (60 ЕСПБ) и докторских студија Агрономија (180 ЕСПБ).

Студијски програм мастер академских студија Прехрамбена технологија (60 ЕСПБ) има уверење о акредитацији до 2015. године.

 

Документација за акредитацију високошколске установе и студијских програма
предата Комисији за акредитацију и проверу квалитета 28.06.2013. године

 

 

Уверење о акредитацији високошколске установе

Уверење о акредитацији студијских програма основних академских студија

Уверење о акредитацији студијских програма мастер академских студија

Уверење о акредитацији докторских студија

 

Архива

 

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит