Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Библиотека Агрономског факултета у Чачку постоји од оснивања Факултета 9. 10. 1978. године. Њен почетни фонд (448 библиотечких јединица) представљао је део фонда некадашње Библиотеке Више пољопривредне школе у Чачку.

 

Делатност

Библиотека обавља библиотечко-информациону делатност, испуњавајући услове неопходне за остваривање права и потреба корисника у складу са наставним процесом и научноистраживачким радом. Пружа библиотечко-информационе услуге студентима и наставно-научном особљу Факултета и других образовних и научних установа, као и свим заинтересованим грађанима. За потребе корисника врши и међубиблиотечку позајмицу, а за потребе Факултета обавља и преводилачке послове.

Рад Библиотеке Агрономског факултета регулисан је Правилником о раду Библиотеке

 

Фонд

Библиотечки фонд тренутно чинивише од 13500 библиотечких јединица (монографских и серијских публикација, дипломских, специјалистичких  и мастер радова, магистарских теза и докторских дисертација). Библиотека поседује уџбеничку литературу, практикуме, збирке задатака, монографије, научне и стручне часописе из научних области изучаваних у оквиру студијских програма Општа агрономија, Прехрамбена технологија, Воћарство и виноградарство и Зоотехника тј. из области: ратарства, повртарства, воћарства, виноградарства, генетике и оплемењивања биља, агрохемије, физиологије биљака, агроекологије, мелиорација земљишта, педологије, пољопривредне механизације, микробиологије, биологије, екологије, сточарства, анатомије, физиологије и исхране домаћих животиња,  зоотехнике, ентомологије, фитопатологије, заштите биља, фитофармације, прехрамбене технологије, економике пословања, организације и економике пољопривреде, хемије, информатике, социологије и др.

 

Набавка грађе

Библиотечки фонд се попуњава и обнавља куповином, поклоном, разменом и обавезним примерком установе, у складу са наставним и научноистраживачким плановима и програмима Факултета.

 

Смештај фонда

Монографске публикације смештене су по текућем броју, без формата, без дублета, серијске по подручјима, а некњижна грађа (CD-компакт дискови)по текућем броју.

 

Електронски каталог

Од 2010. године, Библиотека је пуноправна чланица националног библиотечко-информационог система COBISS.SR, у оквиру којег учествује у систему узајамне каталогизације путем каталошко-библиографске обраде грађе, израдом и преузимањем записа, преко своје локалне базе података, повезане са узајамном библиографско-каталошком базом података (COBIB.SR), а на основу одговарајуће лиценце и привилегија за узајамну каталогизацију.

 

Простор

Библиотека поседује простор за смештај библиотечко-информационе грађе, читаоницу капацитета до 20 места и канцеларијски простор за обраду грађе, а корисницима је на располагању и информатичка лабораторија са онлајн приступом библиографско-каталошким базама у систему COBISS.

 

Библиотечки кадар

У Библиотеци је запослен један библиотечки радник са високом стручном спремом, положеним стручним испитом у библиотечко-информационој делатности и лиценцом за рад у узајамној каталогизацији у оквиру система COBISS.SR.

Јелена Крстић, библиотекар-преводилац

филолог енглеског језика и књижевности – мастер

 

Радно време

Радно време Библиотеке:

понедељак-петак: од 7:30 до 14:30 одн. од 13:00 до 20:00 часова, наизменично двонедељно

Читаоница Библиотеке отворена је од 7:00 до 19:00 часова од понедељка до петка.

 

Контакт

Тел. + 381 (0)32 303 400, лок. 429

Факс: + 381 (0)32 303 401

Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Корисни линкови

 

Узајамни електронски каталог (COBIB.SR)

 http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=sc

 

Електронски каталог Библиотеке Агрономског факултета у Чачку

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=1026232784538041

 

Електронски часописи и књиге и базе сажетака и цитата (КоБСОН)

http://nainfo.nb.rs/%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD.524.html

 

Народна библиотека Србије https://www.nb.rs/

 

ISBN –Међународни стандардни број књиге https://www.nb.rs/pages/article.php?id=5742

 

CIP – каталошки запис у публикацији https://www.nb.rs/info_publishers/cip.php

 

Elektronske verzije udžbenika u izdanju Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu http://polj.uns.ac.rs/Уџбеници