Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Библиотека Агрономског факултета у Чачку постоји од оснивања Факултета 9. 10. 1978. године. Њен почетни фонд (448 библиотечких јединица) представљао је део фонда некадашње Библиотеке Више пољопривредне школе у Чачку.

 

Делатност

Библиотека обавља библиотечко-информациону делатност, испуњавајући услове неопходне за остваривање права и потреба корисника у складу са наставним процесом и научноистраживачким радом. Пружа библиотечко-информационе услуге студентима и наставно-научном особљу Факултета и других образовних и научних установа, као и свим заинтересованим грађанима. За потребе корисника врши и међубиблиотечку позајмицу, а за потребе Факултета обавља и преводилачке послове.

Рад Библиотеке Агрономског факултета регулисан је Правилником о раду Библиотеке

 

Фонд

Библиотечки фонд тренутно чини више од 15400 библиотечких јединица (монографских и серијских публикација, дипломских, специјалистичких  и мастер радова, магистарских теза и докторских дисертација). Библиотека поседује основну и помоћну уџбеничку литературу, научне и стручне монографије, као и научне и стручне часописе из научних области изучаваних у оквиру студијских програма основних академских студија (Општа агрономија, Прехрамбена технологија, Воћарство и виноградарство и Зоотехника), мастер и докторских академских студија.

 

Набавка грађе

Библиотечки фонд се попуњава и обнавља куповином, поклоном, разменом и обавезним примерком установе, у складу са наставним и научноистраживачким плановима и програмима Факултета.

 

Смештај фонда

Монографске публикације смештене су по текућем броју, без формата, без дублета, серијске по подручјима, а некњижна грађа (CD-компакт дискови)по текућем броју.

 

Електронски каталог

Од 2010. године, Библиотека је пуноправна чланица националног библиотечко-информационог система COBISS.SR, у оквиру којег учествује у систему узајамне каталогизације путем каталошко-библиографске обраде грађе, израдом и преузимањем записа, преко своје локалне базе података, повезане са узајамном библиографско-каталошком базом података (COBIB.SR), а на основу одговарајуће лиценце и привилегија за узајамну каталогизацију.

 

Простор

Библиотека поседује простор за смештај библиотечко-информационе грађе, читаоницу капацитета до 20 места и канцеларијски простор за обраду грађе, а корисницима је на располагању и информатичка лабораторија са онлајн приступом библиографско-каталошким базама у систему COBISS.

 

Библиотечки кадар

У Библиотеци је запослен један библиотечки радник са високом стручном спремом, положеним стручним испитом у библиотечко-информационој делатности и лиценцом за рад у узајамној каталогизацији у оквиру система COBISS.SR.

Јелена Крстић Брајовић, библиотекар-преводилац

професор енглеског језика и књижевности

дипломирани филолог енглеског језика и књижевности – мастер


 

Радно време

Библиотека:

понедељак–петак

7:30–14:30

Читаоница:

понедељак–петак

7:30–17:00

 

 

Контакт

Тел. + 381 (0)32 303 400, лок. 429

Факс: + 381 (0)32 303 401

Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Корисни линкови

Узајамни електронски каталог – заједнички каталог библиотека у Србији (COBIB.SR): https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/search

Електронски каталог Библиотеке Агрономског факултета у Чачку: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/search/simple?db=afc

Електронски часописи и књиге и базе сажетака и цитата (КоБСОН): http://nainfo.nb.rs/%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD.524.html

Српски цитатни индекс: https://scindeks.ceon.rs

Народна библиотека Србије:  https://nb.rs/

Уџбеници Пољопривредног факултета у Новом Саду: http://polj.uns.ac.rs/sr/udzbenici

Национални портал отворене науке: http://www.open.ac.rs

НаРДуС (Национални репозиторијум докторских дисертација у Србији) https://nardus.mpn.gov.rs

Phaidra – репозиторијум научних и стручних радова и докторских дисертација Универзитета у Београду, Нишу и Крагујевцу https://phaidrabg.bg.ac.rs

Е-тезе Универзитета: http://eteze.bg.ac.rs

AgroSpace – репозиторијум публикација Пољопривредног факултета у Београду http://aspace.agrif.bg.ac.rs

Хрчак - Портал хрватских знанствених и стручних часописа: https://hrcak.srce.hr/

Хрватски Национални репозиториј дисертација и знанствених магистарских радова: https://dr.nsk.hr/

DOAR – глобални регистар академских репозиторијума са отвореним приступом: https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar

DART – Europe E-theses Portal https://www.dart-europe.org/basic-search.php

Open Access Theses and Dissertations https://oatd.org/