Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Завршетком студијског програма ОАС Прехрамбена технологија (240 ЕСПБ) студенти стичу знања и вештине у области технолошког (прехрамбеног) инжењерства. Стечена знања на овом студијском програму омогућавају дипломираним ижењерима прехрамбене технологије управљање савременим процесима прераде различитих биљних и анималних производа. По завршетку студија добијају се компетенције за рад у: кондиторској индустрији; индустрији безалкохолних и алкохолних пића; преради лековитог биља; хладњачама, кланицама и млекарама, као и другим привредним организацијама које се баве прерадом пољопривредних производа; предузетничким организацијама и сопственим газдинствима; саветодавним и стручним службама; у средњешколском образовању, научним институтима и др.

 

Измене студијских програма - последње усвојене 

ОАС Прехрамбена технологија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Књига наставника

- Уверење о акредитацији СП ОАС Прехрамбена технологија - Септембар 2020

 

 

План и програм 2019

Књига предмета

Књига наставника и сарадника

 

 

План и програм 2013

Књига предмета

Књига наставника

Књига сарадника

 

 

План и програм 2008

Распоред предмета по годинама студија

Књига предмета