Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

ОРГАН УПРАВЉАЊА

САВЕТ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ

 

Савет Факултета има 21 члана и то:

- 12 чланова су представници Факултета, од којих је 10 представника које бира Научно-наставно веће Факултета и 2 представника које бирају остали запослени

-   3 члана су представници Студентског парламента

-   6 чланова именује Влада Републике Србије

Савет Факултета бира председника и заменика председника тајним гласањем

 

чланови Савета из реда наставника и сарадника

  1. Др Иван Глишић, председник Савета факултета

  2. Др Јелена Младеновић, заменик председника Савета факултета

  3. Проф. др Лека Мандић

  4. Проф. др Биљана Вељковић

  5. Проф. др Гордана Шекуларац

  6. Проф. др Милун Петровић

  7. Др Милан Николић

  8. Др Марко Петковић

  9. Мр Драган Ђуровић

10. Душан Марковић

 

чланови Савета из реда ненаставног особља

1. Нада Мићовић

2. Елизабета Мијатовић

 

чланови Савета - представници Студентског парламента

1. Илда Козица

2. Невена Костић

3. Јована Петковић

 

чланови Савета - представници оснивача

  1. Предраг Терзић

  2. Зоран Велковски

  3. Маријана Марковић

  4. Дарко Јевремовић

  5. Душанка Главоњић

  6. Милош Вујисић