Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Агрономски факултет у Чачку ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор у научно звање научни саветник са роком од 30 дана од дана постављања, за кандидата:

29.05.2024. др Сања Радичевић, избор у звање научни саветник

 

 

 

Одлуком наставно-научног већа Факултета бр. 2412/12-XVI од 22.12.2020. године усвојен је Извештај Комисије од 15.12.2020. године о кандидату Весни Ђуровић у поступку за избор и стицање истраживачког звања истраживач сарадник. Извештај Комисије ставља се на увид јавности са роком од 30 дана од дана постављања.

02.01.2021.  Весна Ђуровић, избор у звање истраживач сарадник

 

Одлуком наставно-научног већа Факултета бр. 2288/7-XV од 07.12.2020. године усвојен је Извештај Комисије од 12.11.2020. године о кандидату Слободанки Станојевић-Николић у поступку за избор и стицање истраживачког звања истраживач сарадник. Извештај Комисије ставља се на увид јавности са роком од 30 дана од дана постављања.

10.12.2020.  Слободанка Станојевић-Николић, избор у звање истраживач сарадник

 

Одлуком наставно-научног већа Факултета бр. 194/5-III од 06.02.2020. године усвојен је Извештај Комисије од 27.01.2020. године о кандидату Милошу Петровићу у поступку за избор и стицање истраживачког звања истраживач сарадник. Извештај Комисије ставља се на увид јавности са роком од 30 дана од дана постављања.

11.02.2020.  Милош Петровић, избор у звање истраживач сарадник

 

Одлуком Наставно-научног већа Агрономског факултета у Чачку 2056/6-XVI од 03.10.2019. године усвојен је извештај Комисије од 27.09.2019. године о кандидату др Слађани Марић у поступку за избор и стицање научног звања научни саветник.
Извештај Комисије ставља се на увид јавности са роком од 30 дана од дана постављења.

04.10.2019. др Слађана Марић, избор у звање научни саветник

 

Одлуком Наставно-научног већа Агрономског факултета у Чачку 2037/4-XV од 24.09.2019. године усвојен је извештај Комисије од 19.09.2019. године о кандидату др Мири Милинковић у поступку за избор и стицање научног звања виши научни сарадник.
Извештај Комисије ставља се на увид јавности са роком од 30 дана од дана постављења.

26.09.2019. др Мира Милинковић, избор у звање виши научни сарадник

 

Одлуком Наставно-научног већа Агрономског факултета у Чачку 493/4-IV од 4.3.2019. године усвојен је извештај Комисије од 4.3.2019. године о кандидату др Небојши Милошевићу у поступку за избор и стицање научног звања виши научни сарадник.
Извештај Комисије из тачке 1. ове одлуке ставља се на увид јавности са роком од 30 дана од дана постављења.

07.03.2019. др Небојша Милошевић, избор у звање виши научни сарадник

 

Агрономски факултет у Чачку ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор у научно звање научни саветник са роком од 30 дана од дана постављања, за кандидата:

04.10.2017. др Маријана Пешаковић, избор у звање научни саветник

Резиме извештаја о кандидату за стицање научног звања

 

06.10.2016. Марко Лазић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

13.06.2016. Звездана Тадић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

01.04.2016. Бранка Поповић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке 

01.04.2016. Весна Ђуровић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

01.04.2016. Милица Зеленика, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

01.04.2016. Милош Петровић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

01.04.2016. Слободанка Станојевић-Николић, избор у истраживачко звање истраживач приправник, ужа научна област: Биотехничке науке

 

 

Агрономски факултет у Чачку ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научно звање научни саветник са роком од 30 дана од дана постављања, за кандидата:

14.07.2015. године  др Славица Весковић Морачанин

Допуна Извештаја комисије за избор у научно звање научни саветник др Славица Весковић Морачанин, 15.09.2015. године