Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Завршетком ДАС Агрономија (180 ЕСПБ) студенти стичу знања и способности да примењују одређене научне методе и самостално изводе научне експерименте, и да се баве научним радом. Такође, студенти се оспособљавају за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја. Способни су да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и друштву у целини. У стању су да у академском и професионалном окружењу промовишу привредни, технолошки, друштвени и културни напредак.

 

Измене студијских програма - последње усвојене

ДАС Агрономија (опис стандарда)

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Компетентност наставника

- Компетентност ментора

- Уверење о акредитацији СП ДАС Агрономија - Септембар 2020

 

 

План и програм 2019

- Структура студијског програма

- Књига предмета

- Компетентност наставника

- Компетентност ментора

- Уверење о акредитацији СП ДАС Агрономија - Септембар 2020

 

 

План и програм 2013

Књига предмета

 

 

План и програм 2008

Распоред предмета

Књига предмета