Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Oрганизује

XXI САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

са међународним учешћем

Чачак, Србија, 11 и 12. март 2016. године

 

Zbornik radova 1 - XXI САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

Zbornik radova 2 - XXI САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

 

 

ВАЖНИ ДАТУМИ

Последњи рок за пријаву наслова рада:               22.01.2016.

Последњи рок за доставу комплетних радова:     05.02.2016.

Oбавештење о прихватању рада до:                     15.02.2016.

Последњи рок за уплату котизације:                     01.03.2016

Документа за преузимање:

ПРОГРАМ РАДА XXI САВЕТОВАЊА О БИОТЕХНОЛОГИЈИ - 2016 >>>>

Прво обавештење >>>>

Пријава рада >>>>

Образац за писање рада >>>>

 

 

21th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY

11- 12 March 2016

Faculty of Agronomy, Čačak, Serbia

SYMPOSIUM DEADLINES:

 

Paper title submission deadline:           22 January 2016

Full paper submission deadline:            5 February 2016      

Notification of paper acceptance:         15 February 2016

Registration fee payment deadline:       1 March 2016

Documents:

PROGRAMME - XXI SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY - 2016 >>>>

First_announcement >>>>

Registration_Form >>>>

Paper template >>>>