Обавештње за упис на мастер и докторске студије 2018/19. - I рок

 

Кандидати који стекну право на упис  на мастер и докторске   студије предају:

  • Две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm;
  • Доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.
  • Самофинансирајуће студије-доказ о уплати школарине за упис у прву годину, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата школарине; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак

 

Комплет за упис преузима се у студентској служби Факултета.

 

Упис кандидата: 24 и 25.10.2018. године од 8 до 12 часова

 

У Чачку,

23.10.2018. године