Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

 

Кандидати који су стекли право на упис  у првом уписном року подносе:

-         Две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm

-         Комплет за упис добија се у Скриптарници факултета.

-         Доказ о уплати накнаде за студентски подтпорни фонд у износу од 900,оо динара, на жиро рачун број 205-131474-68; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Потпорни фонд;

-         прималац: Удружење Студената Агрономског Факулета, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

-         Доказ о уплати накнаде за индекс у износу од 400,оо динара, на жиро рачун Агрономског факултета број  840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за индекс; прималац: Агрономски факултет Чачак, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

Упис кандидата обавиће се од 02.07. до 12.07.2010. године од 8 до 14 часова.

У Чачку,

30.06.2010. године