Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Упис на основне академске студије, мастер академске студије

и докторске студије у школској 2012/2013. години

 

Агрономски факултет у Чачку је државна високошколска установа. Основан је 1978. године и налази се у склопу Униврзитета у Крагујевцу.

У школској 2011/2012. години Агрономски факултет ће уписати 120 студената на четири студијска програма основних академских студија, и то:

1. Студијски програм основних академских студија ОПШТА АГРОНОМИЈА, у трајању од четири године (240 ЕСПБ) наког чега се добија звање дипломирани инжењер пољопривреде. Уписује се 40 студената.

2. Студијски програм основних академских студија ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА, у трајању од четири године (240 ЕСПБ) наког чега се добија звање дипломирани инжењер технологије. Уписује се 40 студената.

3. Студијски програм основних академских студија ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО, у трајању од четири године (240 ЕСПБ) наког чега се добија звање дипломирани инжењер пољопривреде. Уписује се 20 студената.

4. Студијски програм основних академских студија ЗООТЕХНИКА, у трајању од три године (180 ЕСПБ) наког чега се добија звање инжењер пољопривреде. Уписује се 20 студената.

Поред основних академских студија, Агрономски факултет организује наставу и на мастер академским студијама - АГРОНОМИЈА, у трајању од једне године (60 ЕСПБ), након чега се добија звање мастер инжењер пољопривреде. Такође, Факулет организује наставу и на мастер академским студијама Прехрамбена технологија након чега се добија звање мастер инжењер технологије.

После остварених 300 ЕСПБ (240 ЕСПБ основне академске студије + 60 ЕСПБ мастер академске студије) факултет организује Докторске студије АГРОНОМИЈА, у трајању од три године (180 ЕСПБ) након чега се добија звање доктор наука - биотехничке науке.

Напомена: ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова)

 

 

Конкурс за упис студената у школској 2012/2013. години

(датум пријављивања на Конкурс биће истакнут након доношења одлуке Министарства за просвету и науку Р. Србије)

 

Информатор 2012

 

Презентација Агрономског факултета у Чачку

I део - Делатност Агрономског факултета у Чачку

II део - Услови за упис и начин студирања на Агрономском факултету у Чачку

III део - Организација студентског живота у ЧачкуПитања и решења за пријемни испит за упис на прву годину основних академских студија у школској 2012/2013:

Биологија

Хемијa

 

Распоред предмета на Основним академским студијама