Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

 

Oрганизује

 

XIX САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

са међународним учешћем

Чачак, Србија, 07 и 08. март 2014. године

 

ПРОГРАМ XIX САВЕТОВАЊА О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

 

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПОЗИВ

 

Поштоване колегинице и колеге, позивамо Вас да учествујете на XIX Саветовању о биотехнологији - са међународним учешћеми тиме дате свој допринос развоју науке у овој важној области.

Једна од најважнијих људских делатностиjeпроизводњаи прерадахране. У том правцу су усмерена и многа истраживања чији резултати треба да допринесу повећању приноса у биљној и анималној производњи, што већем степену прераде примарних пољопривредних производа, производњи здравствено безбедне хране и заштити животне средине. Са циљем да будемо у току одређених збивања, као и да сами утичемо својим резултатима на просперитет и унапређивање пољопривреде и њених пратећих делатности, Агрономски факултет у Чачку организује и ово, традиционално,деветнаесто Саветовању о биотехнологији.

У претходном периоду успели смо да успоставимо добру сарадњу између научног и стручног особља са универзитета и института, пољопривредних школа и саветодавних службии да преко Саветовања о биотехнологији, омогућимо бржи трансфер знања и утичемо на осавремењавање производње и примену у производној пракси.

Вeлики број саопштених радова сваке године говори о високом степену интересовања за овај скуп.На Саветовању су учествовали представници већине домаћих институција из области пољопривреде и прехрамбене индустрије, уз велики број истраживача из иностранства.

Саветовање о биотехнологији организује се под покровитељством Министарства просвете, наукеи технолошког развоја Републике Србије.

 

ВАЖНИ ДАТУМИ

 

Последњи рок за пријаву наслова рада: 15.01.2014.

Последњи рок за достављање комплетних радова: 01.02.2014.

Oбавештење о прихватању рада до: 15.02.2014.

Последњи рок за уплату котизације: 20.02.2014.

 

ПРОГРАМ XIX САВЕТОВАЊА О БИОТЕХНОЛОГИЈИ

 

Петак, 07. март 2014. године

Пријава учесника,

Отварање Саветовања,

Рад по секцијама,

 

Субота, 08. март 2014. године

Округли сто - усвајање закључака са Саветовања

 

Документа за преузимање:

Прво обавештење (SB2014_Prvo_obavestenje)

Пријава рада (SB2014_Prijava_rada)

Образац за писање рада (SB2014_Obrazac za pisanje rada)

 

 

English version:

SB2014_First_annoncement

SB2014_Registration_Form

SB2014_Paper_template