Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

СПОЉАШЊА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА

 

Чланови Подкомисије за акредитацију и проверу квалитета у саставу: проф. др Ратко Николић, академик, члан КАПК, проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић, члан КАПК и Драгослав Шекуларац, студент - сарадник КАПК, обавили су 20.03.2013. године спољашњу проверу квалитета Агрономског факултета у Чачку.
Према утврђеном протоколу посете, чланови Подкомисије обавили су: Разговор са руководством Факултета о достигнутом нивоу наставног и научног процеса на установи; Разговор са представницима студентског парламента и студентске организације о условима реализације наставног и научног процеса и студентских активности; Разговор са руководиоцима студијских програма; Разговор са тимом који је сачинио Извештај о самовредновању и Разговор са: секретаром, шефом рачуноводства, шефом студентске службе, шефом библиотеке и шефом информатичког система. Поред наведеног, чланови Подкомисије извршили су детаљни обилазак простора у циљу осведочења квалитета услова за реализацију наставног и научног процеса и обавили су завршни разговор са Тимом који је саставио Извештај о самовредновању, председником Студентског парламента и руководством Агрономског факултета у Чачку.

 

  Фотографије >>>>