Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

 

Конкурс Европске комисије за FP7Марија Кири" програме

 

Специфични програм Марија Кири" унутар Седмог оквирног програма за истраживање Европске уније (FP7) има за циљ да квантитативно и квалитативно ојача људски потенцијал у науци и технологији у Европи. „Марија Кири“стипендије су креиране како би стимулисале младе људе да крену путем каријере истраживача, подстакле европске истраживаче да остану у Европи и привукле у Европу изврсне истраживаче из целог света. Тренутно отворени позиви су усмерени на искусне истраживаче који имају титулу доктора наука или најмање четири године истраживачког искуства.

Кључне карактеристике Марија Кири” акција:

- Обука кроз истраживање (развој вештина и професионално усавршавање)

- Транснационална мобилност

- Пожељна је и интерсекторска мобилност

- Обухвата све области истраживања

Више информација о позивима можете наћи на следећим линковима:

- Intra European Fellowships (IEF)Рок за предају апликација: 14. август 2013.

- International Outcoming Fellowships (IOF) - Рок за предају апликација: 14. август 2013.

- International Incoming Fellowships (IIF) - Рок за предају апликација: 14. август 2013.

- Career Integration Grants (CIG) - Рок за предају апликација: 18. септембар 2013.

О програму „Марија Кири“ детаљније се можете информисати и путем вебсајта http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/.