Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

И

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Oрганизују
 

V Симпозијум Пољопривреда и локални развој“

са међународним учешћем

 

Врњачка Бања, Србија, 27. и 28. септембра 2013. године

 

 

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ
 

ПОЗИВ
 

Поштоване колегинице и колеге, позивамо Вас да учествујете на V Симпозијуму Пољопривреда и локални развој“ - са међународним учешћемкоји ће се одржати 27. и 28. септембра 2013. године у Врњачкој Бањи.

Једна од најважнијих људских делатностиjeпроизводњаи прерадахране. У том правцу су усмерена и многа истраживања чији резултати треба да допринесу повећању приноса у биљној и анималној производњи, што већем степену прераде примарних пољопривредних производа, производњи здравствено безбедне хране и заштити животне средине. Са циљем да будемо у току одређених збивања, као и да сами утичемо својим резултатима на просперитет пољопривреде и њених пратећих делатности, Агрономски факултет у ЧачкуиСкупштина општине Врњачка Бања, организују V СимпозијумПољопривреда и локални развој“.

V Симпозијум Пољопривреда и локални развој“ се организује под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ВАЖНИ ДАТУМИ

 

Последњи рок за пријаву наслова рада: 21.06.2013.

Последњи рок за достављање комплетних радова: 23.08.2013.

Oбавештење о прихватању рада до: 03.09.2013

Последњи рок за уплату котизације: 10.09.2013.


РОКОВИ СУ ОБАВЕЗУЈУЋИ И НЕЋЕ БИТИ ПРОДУЖАВАНИ!

 

 

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА

 

Петак, 27. септембар 2013. године

- Пријава учесника,

- Отварање Симпозијума,

- Уводна предавања,

 

Субота, 28. Септембар 2013. године

- Наставак рада по секцијама

- Округли сто - усвајање закључака са Симпозијума

- Свечана вечера и дружење

 

Рад саветовања оквирно ће се одвијати у следећим секцијама:

- Биљна производња

- Анимална производња

- Заштита животне средине

- Органска пољопривреда

- Агротуризам

 

 

Документа за преузимање:

Прво обавештење VB2013 >>>>

Пријава рада VB2013 >>>>

Образац за писање рада VB2013 >>>>

 

English version:

VB2013_First_annoncement >>>>

VB2013_Registration_Form >>>>

VB2013_Paper_template >>>>