Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Обавештење за упис на мастер академске студије (60 ЕСПБ)

и докторске академске студије (180 ЕСПБ)

 

 

Кандидати који су стекли право на упис у прву годину мастер академских и докторских студија у школској 2013/2014. години подносе:

  • Две исте фотографије формата 40х60 mm;

  • Доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају, на жиро рачун Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: прва рата школарине; прималац: Агрономски факултет Чачак, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

  • Доказ о уплати накнаде за индекс у износу од 400,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за индекс; прималац: Агрономски факултет Чачак, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

  • Доказ о уплати накнаде за студентски потпорни фонд у износу од 600,00 динара, на жиро рачун број 165-26869-45; шифра плаћања 189. Сврха уплате: Потпорни фонд;

прималац: Студентска асоцијација Агрономског факулета у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

Комплет образаца за упис преузима се у студентској служби са доказом о уплати за потпорни фонд.

  • Доказ о уплати накнаде за студентско осигурање ( важи једну школску годину) у износу од 600,00 динара, на жиро рачун број 165-26869-45; шифра плаћања 189. Сврха уплате: студентско осигурање;

прималац: Студентска асоцијација Агрономског факулета у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

 

Упис кандидата обавиће се од 01.11. и 04.11.2013. године од 8 до 14 часова.

У Чачку, 30.10.2013. године

 

Коначна ранг листа за упис на мастер академске студије у школској 2013/2014.  >>>>

Коначна ранг листа за упис на докторске академске студије у школској 2013/2014. >>>>

Обавештење за упис на мастер и докторске академске студије у пдф формату >>>>