Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Позиви за пројекте у оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020

 

ХОРИЗОНТ 2020 је нови финансијски инструмент Европске уније за развој истраживања и иновација.  Овај програм ће бити имплементиран у периоду од 2014 – 2020. године са буџетом од око 79 милијарди евра.

Преглед свих позива можете наћи на следећој интернет страници:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Претрагу позива можете вршити по параметрима као што су научна област од интереса, врста програма, рок за предају апликације.

 

Поједностављена правила за предају предлога пројеката као и за управљање пројектима обезбедиће апликантима лакше учешће у програму. Практична упутства  можете видети на линку: H2020 online manual.

 

Хоризонт 2020 је изграђен на темељима препознатих друштвених изазова као што су здравље, старење становништва, безбедност хране, енергетска ефикасност, килматске промене, транспорт итд. а придаје висок значај и подстицању друштвено-економских и хуманистичких наука кроз радне програме. 

 

Х2020 подржава учешће научноистраживачких институција, али и сектора малих и средњих предузећа. Специфична подршка овомсектору, у циљу лакшег приступа пројектним могућностима, одвијаће се кроз нови инструмент који ће бити примењиван кроз различите области истраживања и иновација. Више о овом инструменту можете наћи на линку: SMEs.

 

Х2020 има за циљ да унапреди сарадњу Европе са институцијама широм света, па постоји више могућности за међународне истраживачке подухвате са такозваним Трећим земљама.

 

Значајан део буџета издвојен је за Марија Склодовска Кири акције које су намењене мобилностима истраживача из свих научних области, заједничким докторатима, индустријским докторатима, размени запослених између академског и привредног сектора итд. У седмогодишњем програму биће подржано око 65 000 мобилности, од чега ће чак 40% бити студенти докторских студија.

 

Позиви који се односе на ЕURAXESS мрежусу на страници: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2425-seac-3-2014.html.

 

Додатне информације: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу организоваће у наредном периоду информативне дане и обавештавати Вас о актуелностима.

 

Позивамо Вас да потражите тему од интереса и да нас контактирате како бисмо даље истражили могућности за пријаву и пружили Вам подршку у процесу апликације.