Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Конкурс за програм истраживања у Паризу

 

Град Париз је расписао конкурс за финансирање боравка страних истраживача–пост-доктораната и старијих истраживача у државним лабораторијама у Паризу (Париз интра мурос).

Циљ овог програма је остваривање нове, дугорочне сарадње и учвршћивање већ постојећих програма између истраживачких центара великих светских градова и града Париза.

За програм се могу пријавити:

 • Млади истраживачи (који су завршили докторске студије у претходних 5 година); могу се пријавити и сениор-истраживачи

 • Кандидати који имају PhD диплому и који су запослени или ангажовани у истраживачкој институцији у матичној земљи

 • кандидати који су већ користили овај програм се не могупоново пријавити, као ни кандидати који су већ добили грант овог типа.

 

Институције за које се можете пријавити(Hostlaboratories): све истраживачке лабораторије из јавног сектора које су лоциране у Паризу.

Области и теме истраживања: све области су отворене

 

Критеријуми селекције:

 • Научни значај предлога истраживања има кључну улогу у одабиту кандидата

 • Предложени пројекат/истраживање мора да садрже циљеве и могућности за сарадњу две институције (она из које истраживач долази и на коју ће ићи)


Коначни резултати селекције ће бити објављени на сајту Града Париза: www.en.paris.fr

www.recherche.paris.fr

 

Технички детаљи програма:

 • Пост-докторски истраживачи: минимум 6 месеци, максимум 12 месеци

 • Сениорски истраживачи: између 2 и 6 месеци

 • Почетак истраживачког боравка мора бити између 01. септембра 2014. и 28. фебруара 2015. године

 • Смештај: Град обезбеђује смештај Cité InternationaleUniversitairedeParis

 • Истраживачи имају помоћ у проналажењу смештаја и решавању административних питања, али сами сносе трошкове смештаја

 

Стипендија:

 • Пост-докторанти истраживачи: 2500 евра/месечно

 • Сениор-истраживачи: 3000 евра/месечно

 • Исплата стипендије за последњи месец се врши само по достављању извештаја (на француском језику) о научном раду који је спроведен током боравка (око 15 страна)

 

Путни трошкови и трошкови осигурања:

 • трошкови повратне карте су покривени према фиксним ценама, у зависности од локације кандидата

 • програм покрива трошкове здравственог осигурања истраживача

 

Пријава: пријаве се шаљу електронским путем, преко интернет странице Града Париза.

 

Крајњи рок за подношење кандидатура за овај програм је 13. фебруар 2014. до 12 часова, искључиво електронским путем.

 

Заинтересовани кандидати морају попунити onlineформулар и уз њега проследити следеће документе (на француском или енглеском језику):

 • CurriculumVitae: максимално 2 стране (образовање, академска област, предавачко и истраживачко искуство, публикације, обавезно навести тренутну позицију)

 • потврда о докторској тези/PhD диплома

 • потврда са матичне иституције, на меморандуму и са печатом (The present is to certify that the applicant is a researcher currently affiliated to a university or research institution in a Foreign country and that the laboratory support his/her application to the “Research in Paris” programme in order to establish a basis for long-term research cooperation).

 • потврда са институције у којој планирате да спроведете истраживање, на меморандуму, са печатом

 • Предлог истраживачког пројекта- форму можете преузети овде.

 

 

 

Све детаљније информације можете наћи овде.

 

Извор: Campus France