Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Завод за интелектуалну својину наставља серију вебинара посвећену патентном систему и то одржавањем вебинара о новом WIPO стандарду ST.26, током којег ће се говорити о новом стандарду за прављење пописа нуклеотидних и аминокиселинских секвенци у пријавама патента из области биотехнологије, а који ступа на снагу 1. јула 2022. године, и замениће тренутно важећи стандард ST.25.

Сврха новог стандарда је да омогући подносиоцу да сачини један попис секвенци описаних у патентној пријави у области биотехнологије који је прихватљив како за сврху међународног тако и националног или регионалног поступка, затим да побољша тачност и квалитет приказа секвенци, олакша претраживање података о секвенци, њихово размењивање у електронској форми као и уношење у компјутеризоване базе.

С обзиром да ова тема може бити интересантна и за заштиту резултата истраживања који имају и комерцијални потенцијал у оквиру пројеката, можете проследити позив  потенцијално заинтересованим истраживачима из области биотехнологије.

Вебинар ће се одржати у четвртак 9. јуна 2022. године са почетком у 10:00 часова. У прилогу се налази агенда догађаја, а линк за форму путем које се заинтересовани могу регистровати је следећи: https://forms.office.com/r/9yyM86TDej .

Линк за ZOOM приступ добиће регистровани учесници најкасније у среду 8. јуна 2022. године. 

Стандард ST.26 се може погледати на линку: www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf

Агенда - попис секвенци у пријави патента и стандард ST26