Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Фондација „Ана и Владе Дивац“ расписује конкурс за доделу стипендија студентима пољопривреде, агрономије или ветерине који су школске 2023-2024. године уписали прву годину студија на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима. Фондација ће доделити стипендијe одабраним студентима пољопривредног, агрономског или ветеринарског факултета, а у знак сећања на Наду Обрадовић.

 

УСЛОВИ

Право да се пријаве на Конкурс, имају студенти пољопривредног, агрономског или ветеринарског факулета чији је оснивач Република Србија, а који су уписани први пут у текућој школској години на прву годину факултета, а чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Кандидати треба да имају држављанство и пребивалиште на територији Републике Србије.

У обзир ће бити узети само они кандидати коју су у претходне 3 школске године (средња школа) имали просек од најмање 4,50 за сваку школску годину, што доказују потребном документацијом. Посебну предност при додели стипендије имаће кандидати са пријавом боравка у неком од села Србије и чија породица има регистровано пољопривредно газдинство. Такође, предност имају кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, једнородитељске породице, избегличке и расељеничке породице, студенти са инвалидитетом, студент/родитељ са хроничним болестима и др).

 

Конкурс је отворен до 27.10.2023. у 16 часова.

 

Више информација на следећем линку >>>>