ОБАВЕШТЕЊЕ

Тест 2 и Тест 1 (поправни), као део предиспитних обавеза из предмета Енглески језик у воћарству и виноградарству за студенте III године -профил: Воћарство  и виноградарство биће одржани у уторак 10. јануара 2017. године у 11часова.

                                                                                                    предметни наставник
                                                                                                    др Милевица Бојовић

УПИС 2016/2017

Конкурс за упис 2016/2017>>>>
Основне академске студије 
 - Општа агрономија

 - Прехрамбена технологија
 - Воћарство и виноградарство
 - Зоотехника

Мастер академске студије
 - Агрономија - модули:
     Ратарство и повртарство

    Воћарство и виноградарство
     Заштита биљака
     Зоотехника
 - Прехрамбена технологија

Докторске академске студије
 - Агрономија

Питања за пријемни испит