Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Савет Факултета је дана 20.9.2018. године донео Статут Агрономског факултета у Чачку који је заведен под бројем 1880/2. Исти је потврђен од стране Савета Универзитета, тако да ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на Огласној табли факултета и званичној интернет страници факултета, тачније 1. новембра 2018. године.

Статут је доступна на веб-страници Документа