Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Robert Solow постдокторске стипендије фондације Courtnot

 

Фондација Courtnot из Француске додељује 5 истраживачких стипендија за постдокторанте свих области, у трајању од 12 месеци. Износ стипендије је 24,000 €.

 

Напомена: Фондација Courtnot је институција за финансирање, кандидат сам мора да одабере институцију у којој ће обавити своје и страживање.

 

Стипендија је намењена кандидатима који су одбранили своју докторску дисертацију у периоду од 01.октобра 2012. до 01. октобра 2014. године.

 

Формулар за пријаву као и више о овом програму стипендирања можете пронаћи на следећој адреси: http://www.centre-cournot.org/index.php/category/postdoctoral-fellowships/

 

Пријаве се шаљу поштанским путем, у три примерка, на следећу адресу:

 

Cournot Centre

17, rue Gazan

75014 Paris

France

 

Пријаве послате факсом или путем електронске поште неће бити разматране.

 

Апликација несме бити дужа од шестс трана, укључујући и насловну страну, величина фонта не мања од 12, а уколико је руком писана, мора бити црним мастилом. Не треба додавати додатна документа.

 

Рок за пријаву: 05. фебруар 2014. године

 

Кандидати који су добили стипендију биће обавештени о томе до 15.априла 2014. године.

 

Извор: http://www.stipendije.info/hr/natjecaji/cournot_foundation_postdoctoral_fellowships_for_international_applicants_in_france